Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

VVD

Lijst 4

In Brabant wordt veel geld verdiend in de drugshandel. Zwakkeren in onze samenleving worden misbruikt bij het produceren en vervoeren van deze drugs. Mensen met weinig geld worden verleid om hun woonruimte beschikbaar te stellen. Eenmaal in de greep van de onderwereld is ontsnappen moeilijk. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Tilburg zich ingezet voor een harde aanpak van deze criminaliteit. Wij willen dat de gemeente deze lijn verder doorzet.


Al in 2007 heeft de VVD Tilburg een nota uitgebracht met de titel 'Wietcriminaliteit Tilburg uit'. In deze nota stippen we onder andere de merkwaardige spagaat in de wetgeving aan die verkoop toestaat maar aanleveren aan coffeeshops niet. Deze nota is ruim tien jaar later nog steeds actueel. De in deze nota genoemde actiepunten zijn gedeeltelijk of zelfs volledig uitgevoerd maar de belangrijke conclusies staan ook nu nog steeds als een huis.


Door de gemeente regulerend te maken voor het telen van de wiet die binnen de gemeente verkocht wordt, lossen we niet alle problemen met illegale kweek op. Een groot deel van de illegale kweek is namelijk bestemd voor het buitenland. Wietteelt onder gemeentelijk toezicht heeft een groot aantal voordelen. Allereerst kan het THC-gehalte van de wiet gereguleerd worden. Ook kan er toezicht komen op vervuiling in wiet met gevaarlijke stoffen. 

Zie ook VVD Tilburg verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://tilburg.vvd.nl/uploaded/tilburg.vvd.nl/files/59bbf9e202e62/verkiezingsprogramma-vvd-tilburg-gr2018.pdf

Nieuws

Video's