Lijst Smolders

Lijst 3

Het gedoogbeleid m.b.t. softdrugs is nu een dusdanige puinhoop dat je softdrugs (wiet/cannabis) moet gaan legaliseren en reguleren. 

Vervolgens keihard inzetten op bestrijding van chemische en andere hard drugs die in rap tempo een groot probleem worden onder jongeren 
Zie ook Lijst Smolders verkiezingsprogramma 2018-2022: http://www.lijstsmolders.nl/verkiezingsprogrammaLST2018-070917.pdf