VVD Terneuzen

Lijst 4

Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente moet actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft. Geen nadere softdrugsparagraaf.

Zie ook VVD Terneuzen verkiezingsprogramma 2018-2022: https://terneuzen.vvd.nl/uploaded/terneuzen.vvd.nl/files/5a761b3fc0ad0/16-10-17-verkiezingsprogramma-frisse-wind-1.pdf