VVD Stadskanaal

Lijst 6

Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft. Verder geen aparte softdrugsparagraaf.


Zie ook VVD Stadskanaal verkiezingsprogramma 2018-2022: https://westerwolde.vvd.nl/uploaded/westerwolde.vvd.nl/files/5a7232f7639ad/verkiezingsprogramma-vvd-stadskanaal-2018-2022.pdf