Partij voor de Dieren

Lijst 10

De verkoop van softdrugs in coffeeshops is toegestaan. De overheid licht burgers voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs 

Via PvdD Rotterdam: https://rotterdam.partijvoordedieren.nl/data/files/2018/01/JouwidealeninRotterdam-73c9556b.pdf