CDA

Lijst 6

Drugsgebruik en drugsoverlast worden geminimaliseerd. Er komen geen coffeeshops bij, de succesvol vervroegde sluitingstijden worden gehandhaafd en er komt een blowverbod rond coffeeshops om overlast voor bewoners tegen te gaan. Met scherp ontmoedigings- en ondermijningsbeleid streven we erna het aantal coffeeshops te doen dalen naar nul.

Zie ook CDA Rotterdam verkiezingsprogramma 2018-2022: https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Zuid_Holland/Rotterdam/Verkiezingsprogramma.pdf