SP

Lijst 4

Coffeeshops die geen overlast veroorzaken, blijven open. Het aantal coffeeshops in de stad wordt gemaximeerd, waarbij het mogelijk wordt voor coffeeshops om een andere locatie te vinden. Het af- standscriterium wordt niet verder verruimd. De gemeente Rotterdam start een experiment met gecontroleerde wietteelt, en lobbyt bij het Rijk voor legalisering van softdrugs. 

Zie ook SP Rotterdam verkiezingsprogramma 2018-2022: https://rotterdam.sp.nl/sites/rotterdam.sp.nl/files/attachments/180122_sp_verkiezingsprogramma_2018-2022.pdf