Groen Links

Lijst 7

Ontspannen drugsbeleid: Er komt een ontspannen en effectief drugsbeleid. De verkoop en productie van softdrugs wordt gereguleerd. 

Zie ook Groen Links Rotterdam verkiezingsprogramma 2018-2022: https://rotterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/page/Verkiezingsprogramma202018-202220def_0.pdf