D66

Lijst 3

In tien jaar tijd is het aantal coffeeshops in Rotterdam met een derde gedaald, terwijl cannabisconsumptie niet is afgenomen. Het grote aantal sluitingen zorgt voor grote drukte bij de overgebleven coffeeshops. Bewoners krijgen hierdoor onnodig te maken met wachtrijen op de stoep, toenemende verkeersoverlast en straathandel.

Het gebruik van softdrugs is een individuele keuze voor volwassenen. D66 vindt het belangrijk dat Rotterdammers op een veilige manier softdrugs kunnen consumeren.
De problemen die zich rondom softdrugs manifesteren, komen voornamelijk voort uit het restrictieve beleid. D66 pleit voor gereguleerde wietteelt om gezondheidsrisico’s te verminderen en criminaliteit te ondermijnen. Dit zal via een vergunningensysteem verlopen waarbij alleen geproduceerd wordt voor de lokale coffeeshops, wat de ‘wietwet’ van D66-Kamerlid Vera Bergkamp mogelijk zal maken. De aangekondigde experimenten voor gereguleerde wietteelt bieden een kans voor Rotterdam. De stad zal een uiterste inspanning moeten leveren om geselecteerd te worden voor deze proef met gereguleerde wietteelt. Door het decriminaliseren van de achterdeur van de coffeeshop, kan de politie zich concentreren op de illegale wietteelt die voor export bedoeld is. Samenwerking tussen verschillende Europese havensteden binnen de lidstaten van de Europese Unie is hierbij van belang.


Sinds de invoering van het rookverbod, zien we dat coffeeshops voornamelijk afhaalpunten zijn geworden. Tegelijkertijd heeft het uitsterfbeleid en de beperking van de sluitingstijden gezorgd voor flinke druk op de bestaande coffeeshops. Vaak zijn ze gevestigd in woonwijken en winkelstraten, waardoor er op die straten een grote druk van aan- en afrijdend verkeer ontstaat. D66 wil dat er aan de rand van de stad vergunningen voor drive-through coffeeshops verleend worden. Zo ontlasten we de wijken en winkelstraten, evenals de bestaande coffeeshops. We stoppen met het uitsterfbeleid en stellen de sluitingstijden gelijk aan de reguliere horeca.


Het gebruik van (soft)drugs en alcohol kent ook een keerzijde en juist daarom is het van belang dat mensen zich op jonge leeftijd van de risico’s bewust zijn. D66 zet in op een goede samenwerking tussen GGD, onderwijsinstellingen en organisaties zoals Jellinek, om een effectieve voorlichting te bewerkstelligen en te zorgen voor informatie bij alle verkooppunten. D66 wil dat kinderen vanaf 7 jaar al worden voorgelicht. 
Zie ook D66 Rotterdam verkiezingsprogramma 2018-2022: https://rotterdam.d66.nl/content/uploads/sites/336/2017/12/VKP-2018-2022-D66-Rotterdam-Wereldstad-in-wording-Definitief.pdf