Partij Veilig Maastricht

Lijst 7

Het huidige gedoogbeleid zorgt voor onduidelijkheid voor burgers en gemeenten. Alle coffeeshops in Nederland dienen zich aan dezelfde regels te houden. Zolang er landelijk geen duidelijkheid is over het coffeeshopbeleid, is PVM tegenstander van het i-criterium. 

Harde aanpak van drugsrunners. Goede voorlichting op scholen met betrekking tot drugsgebruik.
Zie ook PVM verkiezingsprogramma 2018-2022: http://www.partijveiligmaastricht.nl/programma/verkiezingsprogramma-2018