NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)

Lijst 13

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ?

(geen wietblaadjes)

NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ - Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2017

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Geen woord over drug- en coffeeshopbeleid.

Van de website: NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ. Ook op de website geen woord over drugbeleid, coffeeshopbeleid, drugsvoorlichting, wel of geen gereguleerde wietkweek voor de Leeuwarder coffeeshops.

De redactie stuurde een e-mail aan Joeri Wiersma (lijsttrekker NKP). In onze e-mail werd het volgende gevraagd: "Is uw partij een voor of tegenstander van coffeeshops. Mocht uw partij een voorstander zijn heeft Leeuwarden dan te veel of te weinig coffeeshops. Is uw partij een voorstander van gereguleerde wietteelt. Is uw partij een voorstander van drugsvoorlichting? Tot op heden hebben we geen antwoord ontvangen.

De NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 0 zetels.