Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)

NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)

Lijst 13

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ?

(geen wietblaadjes)

NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ - Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2017

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Geen woord over drug- en coffeeshopbeleid.

Van de website: NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ. Ook op de website geen woord over drugbeleid, coffeeshopbeleid, drugsvoorlichting, wel of geen gereguleerde wietkweek voor de Leeuwarder coffeeshops.

De redactie stuurde een e-mail aan Joeri Wiersma (lijsttrekker NKP). In onze e-mail werd het volgende gevraagd: "Is uw partij een voor of tegenstander van coffeeshops. Mocht uw partij een voorstander zijn heeft Leeuwarden dan te veel of te weinig coffeeshops. Is uw partij een voorstander van gereguleerde wietteelt. Is uw partij een voorstander van drugsvoorlichting? Tot op heden hebben we geen antwoord ontvangen.

De NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 0 zetels.

Nieuws

Video's