Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

LIJST058

LIJST058

Lijst 10

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is LIJST058?

wietlogo2groen

Eindelijk! - Verkiezingsprogramma LIJST058 2018-2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Geen woord over drug- en coffeeshopbeleid.

Van de website: LIJST058. Ook op de website geen woord over drugbeleid, coffeeshopbeleid, drugsvoorlichting, wel of geen gereguleerde wietkweek voor de Leeuwarder coffeeshops

In een e-mail formuleerde Otto van der Galiën (lijsttrekker LIJST058) de volgende partijstandpunten: "De coffeeshops maken al jarenlang deel uit van het beeld van de stad. Wij hebben niet de nadruk dat dit veel overlast oplevert en ze voorzien duidelijk in een behoefte. Wij denken dat het aantal coffeeshops in Leeuwarden goed is. Voor we een goed oordeel over de gereguleerde wietteelt kunnen geven, willen we de proef afwachten die eraan zit te komen. Dan valt, op basis van feiten en ervaringen, goed beleid te maken voor de toekomst. En natuurlijk zijn we voorstander van voorlichting over drugs."(In onze e-mail werd het volgende gevraagd: "Is uw partij een voor of tegenstander van coffeeshops. Mocht uw partij een voorstander zijn heeft Leeuwarden dan te veel of te weinig coffeeshops. Is uw partij een voorstander van gereguleerde wietteelt. Is uw partij een voorstander van drugsvoorlichting?")

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. LIJST058 is het ONEENS met de stelling: "Mits de regelgeving strikt wordt opgevolgd, is LIJST058 geen voorstander van het terugdringen van het aantal coffeeshops."

Lijst058 is een lokale partij. LIJST058 is noch provinciaal noch landelijk actief of vertegenwoordigd. LIJST058 doet voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden.

Otto van der Galiën (ex-SGP, ex-PVV en waterschapsbestuurder voor Lagere Lasten Burger) wil met LIJST058 in de nieuwe Leeuwarder gemeenteraad. LIJST058 wil ,,de kiezer’’ centraal stellen. Veel mensen voelen zich volgens de nieuwe partij niet genoeg gehoord en belooft een aanval op de gevestigde politieke orde. De partij, die zichzelf als beweging afficheert, positioneert zich bewust niet als links, rechts of midden. Met Otto van der Galiën heeft LIJST058 een politiek ervaren voorman. De mbo-docent was van 2003 tot 2007 statenlid voor de SGP. In 2011 kwam hij als PVV’er terug in de Steateseal. HIj werd zelfs fractieleider tot het moment dat Geert Wilders zijn minder-Marrokanen-moment uitspeelde. Momenteel zit Van der Galiën namens de post-Fortuynistische lijst Lagere Lasten Burger in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Nieuws

Video's