Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

Verenigd Links - Feriene Lofts

Verenigd Links - Feriene Lofts

Lijst 9

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is Verenigd Links- Feriene Lofts Leeuwarden?

wietlogo4groen


Verkiezingsprogramma Verenigd Links Leeuwarden 2018-2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

BEVOLKING/ SOCIAAL BELEID

b. Samenleving - Veiligheid
Verenigd Links is van mening dat het een kerntaak van de overheid is te zorgen voor een veilige samenleving. Preventie is in onze ogen een belangrijk thema, zeker als het gaat om onderwerpen als een veilige leefomgeving en verkeersveiligheid. Veiligheidsbeleid kan niet op zichzelf staan; wijken en dorpen kunnen soms een veiliger leefomgeving krijgen door middel van buurtbemiddeling. Maar ook de preventie van alcohol- en drugsgebruik dient stevig te worden opgepakt. http://verenigdlinks.eu/index.php/gemeenteraadsverkiezingen-2017/239-bevolking-sociaal-beleid

b. Samenleving - Drugsbeleid
Verenigd Links constateert dat wat de bonafide coffeeshops aan de voordeur goed doen m.b.t. toezicht, controle op leeftijd en zorgvuldige hygiëne aan de achterdeur misgaat omdat leveranties als een criminele daad worden beschouwd. Het opheffen van deze inconsequentie bestrijdt criminaliteit, is beter voor de volksgezondheid en de schatkist. Het bezit van softdrugs is in gewicht gelimiteerd toegestaan. Door de verkoop van softdrugs via coffeeshops, met toepassing van de WAHOJG-criteria, te gedogen en streng op te treden tegen de verkoop van harddrugs, worden deze twee markten uit elkaar getrokken. Gevolg is, dat softdruggebruikers minder gemakkelijk in aanraking komen met harddrugs. (bron: http://verenigdlinks.eu/index.php/gemeenteraadsverkiezingen-2017/239-bevolking-sociaal-beleid)

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. Verenigd Links Leeuwarden is het ONEENS met de stelling: "Het is prima zo."

Verenigd Links - Feriene Lofts haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 1 zetel. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Verenigd Links - Feriene Lofts is een politieke partij die alleen actief is in Friesland. Ze is opgericht door SP-leden die het niet eens waren met de beslissing van het landelijke SP-bestuur om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest-Fryslân. De belangrijkste reden voor de beslissing van het landelijke SP-bestuur was dat het van mening was dat de plaatselijke SP-afdeling niet op voldoende sterkte was om de verkiezingen in te gaan. Hierop stapten twee van de drie SP-gemeenteraadsleden in Sneek - één van de bij de fusie betrokken gemeenten - uit de partij en richtten een nieuwe partij op, onder voorzitterschap van fractieleider Rinus van Driel, om zich daarmee voor de verkiezingen in te schrijven. Al snel kreeg de partij meer steun: 3 van de 4 SP-Statenleden in Friesland stapten uit de partij. Twee van hen gingen verder onder de vlag van Verenigd Links - Feriene Lofts, de derde gaf zijn zetel op; zijn vervanger sloot zich ook bij Verenigd Links - Feriene Lofts aan. Ook twee GroenLinks-gemeenteraadsleden uit het eveneens bij de fusie betrokken Nijefurd stapten over naar de nieuwe partij, in hun geval omdat GroenLinks op nationaal niveau de gemeentefusie gesteund had terwijl GroenLinks Nijefurd een tegenstander van de fusie was. Verder stelden enkele bestuursleden van de anti-herindelingsactiegroep Fan Ûnderen op zich verkiesbaar op de lijst van Verenigd Links. Vertegenwoordiging - In de gemeente Leeuwarden was Verenigd Links vertegenwoordigd met één zetel sinds SP-raadslid Hendrika Zoodsma haar lidmaatschap van de SP opzegde en per 1 november 2010 voor Verenigd Links - Feriene Lofts verderging. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 november 2013 haalde de partij ook één zetel, die werd ingenomen door Jan van Olffen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest-Fryslân op 24 november 2010 verkreeg de partij 1 raadszetel, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, waarbij de SP nu wel deelnam, weer verloren ging. In de Provinciale Staten is Verenigd Links momenteel niet vertegenwoordigd. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2011 kreeg de partij 0.11% van de stemmen en haalde de kiesdrempel niet. Ook bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 bleef de partij met 0.13% van de stemmen ver onder de kiesdrempel.

Nieuws

Video's