Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

PAL GROENLINKS

PAL GROENLINKS

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is PAL GroenLinks?

wietlogo6groen

Duurzaam durven delen – Verkiezingsprogramma Pal GroenLinks 2018-2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Een rechtvaardige wereld

d) Gelegaliseerde wietteelt voor coffeeshops. Hiermee heeft de overheid meer controle op het THC-gehalte en de teelt van cannabis. Coffeeshops moeten niet worden gedwongen om te handelen met criminelen;

e) Het versoepelen van vestigingscriteria voor coffeeshops. Coffeeshops leiden niet tot meer overlast dan gewone horecazaken; (pag. 16)

Van de website: PAL GroenLinks - Controle ingezetenencriterium coffeeshops van de baan, dinsdag 25 november 2014 - De Leeuwarder gemeenteraad heeft maandagavond 24 november een streep gezet door de handhaving van het zogenaamde I-criterium voor coffeeshops. Minister Opstelten verplicht coffeeshops sinds verleden jaar te controleren of een klant ingezetene is, dat wil zeggen een adres heeft in Nederland. Dit moet hij kunnen aantonen met een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente. Lees verder...

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. PAL GroenLinks is het ONEENS met de stelling: "Het aantal coffeeshops in het centrum hoeft wat ons betreft niet omlaag. Wel vinden we dat de vestigingscriteria kunnen worden verruimd, zodat het makkelijker wordt om een coffeeshop te verplaatsen. Symbolische maatregelen zoals het afstandscriterium tot scholen, kunnen wat ons betreft worden afgeschaft."

PAL GroenLinks haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 4 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke GroenLinks? GroenLinks wil teel en handel in softdrugs legaliseren. Als je een vergunning hebt om te verkopen moet je aan streng kwaliteitseisen voldoen. Met het geld dat dit oplevert kan de politie zich richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme. Drugs als XTC en paddo's worden gelegaliseerd. Lees verder...

Nieuws

Video's