Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

CDA

Lijst 2

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is het CDA Leeuwarden?

wietlogo2groen5rood

Dichtbij, voor elkaar – Verkiezingsprogramma CDA Leeuwarden 2018-2022 

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Veiligheid - Drank en drugs

• Het CDA wil flink inzetten op het terugdringen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren. We ondersteunen voorlichting op scholen, voor ouders en op sportclubs. Bijzonder opsporingsambtenaren worden actief ingezet bij controles om de verkoop van drank onder de 18 jaar te beletten. De straffen voor horeca en coffeeshops die alcohol en softdrugs aan minderjarigen verkopen worden verhoogd.

• Het CDA ontmoedigt drugsgebruik en wil mede daarom ook het hoge aantal coffeeshops in onze gemeente terugdringen. Er mogen geen coffeeshops in de dorpen gebouwd worden. Er komen geen nieuwe coffeeshops bij en bij sluiting wordt dat niet ergens anders gecompenseerd. Het CDA staat open voor de eventuele concentratie van bestaande coffeeshops, als die bijdraagt aan het tegenhouden en terugdringen van drugsoverlast in de wijken en dorpen. De gemeente gaat in gesprek met coffeeshophouders over het THC-gehalte, een van de werkzame stoffen in hasj en wiet.

• Het CDA is een fel tegenstander van experimenten waarbij de gemeente cannabis gaat verbouwen. Het signaal dat hier vanuit gaat is verkeerd en de problematiek rondom drugsmisbruik wordt niet opgelost. De gemeente maakt nu ook geen sigaretten.

• De gemeente blijft investeren in voorlichting op scholen over de risico’s van softdrugsgebruik. (pag. 7)

Familie, onderwijs en sport - Jongeren

• Het CDA wil de komende periode niet bezuinigen op jongerenwerk. Jongerenwerk is nodig; naast armoede is ook alcohol- en drugsproblematiek in sommige dorpen en wijken een groot probleem. Daarom moet er aandacht komen voor de langere termijn, zodat er ook écht iets opgebouwd kan worden. (pag.9)

Van de website: CDA Leeuwarden - Helaas weer verruiming voor coffeeshops, 26 november 2014 - De Leeuwarder politie zal niet langer gericht controleren of zich buitenlandse klanten bevinden in een van de dertien coffeeshops. Daarmee wordt een wens van het CDA om dit wel te doen niet vervuld. Lees verder...

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. Het CDA Leeuwarden is het EENS met deze stelling: "Leeuwarden heeft veel te veel coffeeshops. Dat mogen wat ons betreft een stuk minder zijn. Ook zorgt een aantal bezoekers van coffeeshops voor veel verkeers- en geluidsoverlast dat moet eens afgelopen zijn."

Het CDA Leeuwarden haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 6 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke Christen Democratisch Appél? Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen. Lees verder...

 

Nieuws

Video's