PvdA

Lijst 2

In lijn met het rapport van de Commissie-Schneiders blijven wij ons inzetten voor gereguleerde teelt en aanvoer van softdrugs voor coffeeshops 

Zie ook info PvdA Haarlem: https://haarlem.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/96/2017/11/Verkiezingsprogramma-PvdA-Haarlem-2018-definitief-concept-zonder-regelnummers.pdf