CDA

Lijst 6

In de centrumgebieden is ruimte voor coffeeshops. Verkoop aan minderjarigen en overlast (zoals bij de Lounge) moet te allen tijde voorkomen worden.

Zie ook info CDA Haarlem:  http://www.haarlemsemaat.nl/verkiezingsprogramma/veiligheid-en-openbare-orde/