VVD

Lijst 3

De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.


We zijn niet tevreden met het huidige gedoogbeleid van cannabis. We hebben te maken met een vreemde situatie waarin verkoop aan de voordeur wordt gedoogd, maar waarin verkoop aan de achterkant is verboden. De positieve effecten van het gedoogbeleid zijn uitgebleven, ook in onze gemeente. Er is een toename georganiseerde misdaad, productie, het aantal verkoopkanalen en de daarbij behorende overlast. Met de stijging van de werkende stoffen in de drugs en toename van het gebruik nemen de gezondheidsrisico’s ook toe. Daarom vinden we dat landelijke wetgeving noodzakelijk is. Haarlem moet een voortrekkersrol spelen bij het zoeken naar een concrete oplossingen die de volksgezondheid bewaken en de overlast en criminaliteit bestrijden.

In afwachting van landelijke wetgeving willen wij geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.  

Zie ook info VVD Haarlem: https://haarlem.vvd.nl/uploaded/haarlem.vvd.nl/files/59f6eee2ce7ba/verkiezingsprogramma_vvd_haarlem_lr2.pdf