Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

VVD

Lijst 3

De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.


We zijn niet tevreden met het huidige gedoogbeleid van cannabis. We hebben te maken met een vreemde situatie waarin verkoop aan de voordeur wordt gedoogd, maar waarin verkoop aan de achterkant is verboden. De positieve effecten van het gedoogbeleid zijn uitgebleven, ook in onze gemeente. Er is een toename georganiseerde misdaad, productie, het aantal verkoopkanalen en de daarbij behorende overlast. Met de stijging van de werkende stoffen in de drugs en toename van het gebruik nemen de gezondheidsrisico’s ook toe. Daarom vinden we dat landelijke wetgeving noodzakelijk is. Haarlem moet een voortrekkersrol spelen bij het zoeken naar een concrete oplossingen die de volksgezondheid bewaken en de overlast en criminaliteit bestrijden.

In afwachting van landelijke wetgeving willen wij geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.  

Zie ook info VVD Haarlem: https://haarlem.vvd.nl/uploaded/haarlem.vvd.nl/files/59f6eee2ce7ba/verkiezingsprogramma_vvd_haarlem_lr2.pdf

Nieuws

Video's