Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

Actiepartij

Lijst 8

In Haarlem is mede door inzet van Actiepartij het Keurmerk Coffeeshops ingevoerd. Actiepartij is voorstander van gereguleerde verkoop van softdrugs via coffeeshops. Wat Actiepartij betreft kunnen de softdrugs gelegaliseerd worden. Dit maakt een einde aan het vreemde beleid dat verkoop mag, maar bevoorrading niet. Er is dan ook controle op de kwaliteit mogelijk en softdrugs worden uit de criminele sfeer gehaald.


Wanneer het lukt om toestemming van het rijk te krijgen voor door de gemeente gereguleerde teelt van cannabis, zou ook dit voor een aantal mensen uit de bijstand wellicht de mogelijkheid bieden hier een inkomen uit te halen. Zij stromen dan weer uit de kaartenbakken van de gemeentelijke sociale dienst: winst voor iedereen.
Er dient goed overleg te zijn tussen de gemeente en de horeca. Dit geldt voor zowel de 'natte' als de 'droge' (voedsel en coffee shops). Veiligheid is van

groot belang in de horeca, zowel van producten die worden aangeboden als van de omgeving. (p.9)
Nu steeds nieuwe en soms ook zwaardere vormen van drugs in onze samenleving
opduiken, is goede voorlichting aan de jeugd over de gevaren hiervan steeds belangrijker. Actiepartij is voor regulering van cannabisverkoop in coffeeshops, vanwege de zo gewenste controle op kwaliteit (en dus het gehalte aan werkzame stoffen). Het keurmerk voor coffeeshops is een mooie eerste stap. (p.19)
Zie ook info Actiepartij Haarlem: http://actiepartij.nl/onewebmedia/Verkiezingsprogramma%20AP%202018-2022.pdf

Nieuws

Video's