Actiepartij

Lijst 8

In Haarlem is mede door inzet van Actiepartij het Keurmerk Coffeeshops ingevoerd. Actiepartij is voorstander van gereguleerde verkoop van softdrugs via coffeeshops. Wat Actiepartij betreft kunnen de softdrugs gelegaliseerd worden. Dit maakt een einde aan het vreemde beleid dat verkoop mag, maar bevoorrading niet. Er is dan ook controle op de kwaliteit mogelijk en softdrugs worden uit de criminele sfeer gehaald.


Wanneer het lukt om toestemming van het rijk te krijgen voor door de gemeente gereguleerde teelt van cannabis, zou ook dit voor een aantal mensen uit de bijstand wellicht de mogelijkheid bieden hier een inkomen uit te halen. Zij stromen dan weer uit de kaartenbakken van de gemeentelijke sociale dienst: winst voor iedereen.
Er dient goed overleg te zijn tussen de gemeente en de horeca. Dit geldt voor zowel de 'natte' als de 'droge' (voedsel en coffee shops). Veiligheid is van

groot belang in de horeca, zowel van producten die worden aangeboden als van de omgeving. (p.9)
Nu steeds nieuwe en soms ook zwaardere vormen van drugs in onze samenleving
opduiken, is goede voorlichting aan de jeugd over de gevaren hiervan steeds belangrijker. Actiepartij is voor regulering van cannabisverkoop in coffeeshops, vanwege de zo gewenste controle op kwaliteit (en dus het gehalte aan werkzame stoffen). Het keurmerk voor coffeeshops is een mooie eerste stap. (p.19)
Zie ook info Actiepartij Haarlem: http://actiepartij.nl/onewebmedia/Verkiezingsprogramma%20AP%202018-2022.pdf