De gemeenteraad van Haarlem telt 39 leden afkomstig uit 12 fracties. De coalitie bestaat uit D66 (7 zetels), PvdA (5 zetels), GroenLinks en CDA (4 zetels). De andere fracties zijn SP (3 zetels), VVD (5 zetels), Ouderenpartij Haarlem (2 zetels), Actiepartij (3 zetels) en de Christenunie, Trots Haarlem, Hart voor Haarlem en Fractie Mohr die elk 1 zetel hebben.

Ook verkiesbaar in Haarlem zijn: 
OPHaarlem lijst 7
Hart voor Haarlem lijst 11
Jouw Haarlem lijst 12

Op 13 februari was er in de Pletterij in Haarlem een debat over het cannabisbeleid, zie uitzending gemist: https://www.youtube.com/watch?v=TPBoMitAyiQ 

De zetelverdeling ziet er in Haarlem na 21 maart 2018 als volgt uit: GroenLinks 9, PvdA 6, D66 5, VVD 5, CDA 4, SP 2, OPHaarlem 2, Trots 2, Actiepartij 1, ChristenUnie 1, Hart voor Haarlem 1 en Jouw Haarlem 1

Add a comment

Lijst 1

Geen softdrugsparagraaf bij D66 Haarlem. Landelijk D66 standpunt: Een van de belangrijkste redenen waarom D66 de teelt en verkoop wil reguleren, is het beperken van de gezondheidsrisico’s. Door te reguleren kan de overheid toezicht houden op het productieproces en voorkomen dat er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen worden toegevoegd. Op deze manier kan de bescherming van de volksgezondheid van bijna een half miljoen consumenten gewaarborgd worden.

Add a comment
Lees meer...

Lijst 2

In lijn met het rapport van de Commissie-Schneiders blijven wij ons inzetten voor gereguleerde teelt en aanvoer van softdrugs voor coffeeshops 

Add a comment
Lees meer...

Lijst 3

De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.

Add a comment
Lees meer...

Lijst 4

GroenLinks wil het Keurmerk Coffeeshops voortzetten. Wel willen wij de illegale inkoop van drugs voorkomen. Dat kan als de overheid drugs gaat kweken en leverancier wordt van de coffeeshops. Wat ons betreft doet Haarlem mee aan de landelijke proef om de ‘achterdeur te legaliseren’.

Add a comment
Lees meer...

Lijst 6

In de centrumgebieden is ruimte voor coffeeshops. Verkoop aan minderjarigen en overlast (zoals bij de Lounge) moet te allen tijde voorkomen worden.

Add a comment
Lees meer...

Lijst 9

Wiet is en blijft een verboden middel, en de gemeente gaat dit dus niet zelf telen.
Om overlast te beperken wordt het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengegaan en mogen coffeeshops niet meer ’s nachts geopend zijn.

Add a comment
Lees meer...

Lijst 8

In Haarlem is mede door inzet van Actiepartij het Keurmerk Coffeeshops ingevoerd. Actiepartij is voorstander van gereguleerde verkoop van softdrugs via coffeeshops. Wat Actiepartij betreft kunnen de softdrugs gelegaliseerd worden. Dit maakt een einde aan het vreemde beleid dat verkoop mag, maar bevoorrading niet. Er is dan ook controle op de kwaliteit mogelijk en softdrugs worden uit de criminele sfeer gehaald.

Add a comment
Lees meer...
Dit is alles