SGP/CU Goes

Lijst 2

• We zijn voor het sluiten van de coffeeshops.
• We bevorderen een daadkrachtige aanpak tegen drugshandel.
• We bevorderen de opvang van verslaafden om hen zo van hun verslaving af te helpen. Hierbij is identiteitsgebonden zorg mogelijk.


• We stimuleren de voorlichting over de gevaren van verslavende middelen.
• We willen een actief beleid wat betreft alcoholmatiging en het tegengaan van drugsgebruik en roken. 
• We wenden alle mogelijke middelen aan om verslaving (roken, alcohol, drugs en gokken enz.) te voorkomen. We verbieden reclame voor alcohol, tabak en drugs op openbare plaatsen.

Zie ook SGP/CU Goes verkiezingsprogramma: https://insite.christenunie.nl/l/library/download/ehxGbruBhTezSW5pzxgt11AJU8vSlOcX/verkiezingsprogramma+2018-2022+sgp-cu+goes.pdf