SP Goes

Lijst 3

Er is, vooruitlopend op legalisering en regulering van softdrughandel, in Goes zeker ruimte voor de twee coffeeshops die er nu zijn. Mocht een van de coffeeshops ermee ophouden, dan wordt er ruimte geboden voor een nieuwe gedoogvergunning. 

Ontwikkelingen rondom drugshandel en- criminaliteit worden beter in kaart gebracht en aangepakt. De overheid voorkomt dat criminele organisaties buiten het zicht van politie en andere instanties kunnen opereren.

Zie ook SP Goes verkiezingsprogramma: https://goes.sp.nl/sites/goes.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_2018.pdf