D66

Lijst 1

Regulering gaat wat D66 betreft samen met goede voorlichting en voldoende toezicht. Om verplaatsing van problemen te voorkomen, pleit D66 voor intensieve afstemming met buurgemeenten, soms ook over de grens.


D66 wil criminaliteit en overlast verminderen door softdrugs en prostitutie uit de criminaliteit te halen en houden. Wanneer softdrugs geproduceerd worden onder staatstoezicht, kunnen deze legale drugs verhandeld worden en alle andere productie en handel keihard worden aangepakt. Dat neemt niet weg dat de illegale productie nog steeds economisch aantrekkelijk is vanwege de illegale export naar het buitenland. Inzet op opsporing en handhaving blijft dan ook noodzakelijk.

Wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. Opsporing brengt hoge kosten met zich mee. D66 is voor het reguleren van wietteelt en uiteindelijke legalisering van softdrugs. Ons doel hiermee is de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de overlast en criminaliteit die gepaard gaat met illegale wietteelt te beperken.

We willen graag dat Enschede vooroploopt in de legalisering van softdrugs. Bijvoorbeeld dat Enschede meedoet als pilotgemeente. Gezien de ligging van Enschede aan de grens vinden we het belangrijk om zo snel mogelijk de overlast door drugs tegen te gaan door bijvoorbeeld een pilot. Mocht er geen zicht op een pilot of legalisering zijn, dan zetten we in op een lobby in Den Haag om ons te helpen bij het tegengaan van de overlast die uiteindelijk door het Haagse gedoogbeleid is veroorzaakt.
Zie ook D66 Enschede info: http://d66enschede.nl/standpunt/veiligheid/