Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

CDA

Lijst 3

We zijn tegenstander van coffeeshops en experimenten met gemeentelijke wietplantages. Drugsoverlast op straat wordt hard aangepakt. 
Geen koploper met gelegaliseerde kweek van wiet. In het landelijke regeerakkoord wordt het gemeenten mogelijk gemaakt een proef met gelegaliseerde wietteelt te doen.

Het CDA herkent dat de wijze waarop nu de bevoorrading van coffeeshops via het criminele circuit loopt ongewenst is. Maar gezien de drugsproblematiek waar Enschede als grensstad mee kampt vinden we niet dat Enschede een proefkonijn moet worden. 

Zie ook CDA Enschede verkiezingsprogramma 2018-2022: https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Overijssel/Enschede/HR_Verkiezingsprogramma%20Enschede%202018-2022.pdf

Nieuws

Video's