ChristenUnie

Lijst 8

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij de aanwezige coffeeshops actief handhaven.


Tegen illegale hennepkwekerijen wordt streng opgetreden. De gemeente Enschede moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van (drugs)afval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De

ChristenUnie wil dat Enschede zich sterk maakt voor een taskforce om drugsgerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
De overheid moet duidelijk stellen wat wel en niet mag. De ChristenUnie vindt het een verkeerd signaal wanneer de overheid de verkoop van verslavende en steeds sterker wordende middelen die lichaam en geest kapot maken, gedoogt of zelf in de hand neemt. De ChristenUnie Enschede is dan ook geen voorstander van experimenten met door de overheid georganiseerde wietteelt. Enschede hoeft van ons niet vooraan te staan bij een landelijke pilot.

Wij staan achter de norm: NIX 18. Wij zijn voor extra alertheid op handhaving van deze leeftijdsgrens. De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Niet alleen drugs, maar ook drank richt meer schade aan dan ons lief is. (p.10)
Zie ook CU Enschede info: https://enschede.christenunie.nl/page/44970