PvdA

Lijst 2

Door legalisering van wietteelt neemt de criminaliteit, overlast en onveiligheid rond de productie en aanvoer, vooral in de woonwijken, af. We zijn daarom voor legalisering van wietteelt, liefst in regionaal verband, en pleiten voor regulering van de aanvoer naar de coffeeshops. 

Zie ook PvdA Enschede verkiezingsprogramma 2018-2022: https://enschede.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/407/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-2018-2022.pdf

Landelijke site: https://www.pvda.nl/standpunten/zorg-gezondheid/softdrugs/