SP

Lijst 3

De drugscriminaliteit, vooral de productie van (soft)drugs, is veel te groot geworden. De SP pleit al jaren voor legalisering van de teelt van softdrugs.


De SP is van mening dat de gemeente ondermijning binnen zijn mogelijkheden moet bestrijden. Elke mogelijkheid om geld wit te wassen door criminelen moet worden voorkomen. Tegelijkertijd ziet de SP dat vele bewoners worden gebruikt of beter: verleid om wietplantages aan te leggen, omdat het door schulden of anderszins verleidelijk is voor bewoners om in te gaan op dergelijke verzoeken. Bij ontdekking zijn de gevolgen voor de bewoner vaak draconisch. Vaak raakt men zijn woning kwijt en moeten allerlei heffingen worden betaald. De SP komt er voor op dat personen die nog nooit eerder een strafbaar feit hebben begaan niet zo hard worden aangepakt en de kans krijgen om zich te rehabiliteren. Ze zouden in elk geval niet hun woning moeten kwijtraken.

Zie ook SP Eindhoven info: https://eindhoven.sp.nl/gemeenteraadsverkiezing-21-maart-2018 

En verkiezingsprogramma SP Eindhoven 2018-2022: https://eindhoven.sp.nl/sites/eindhoven.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_sp_eindhoven_2018-2022.pdf