Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

SP

Lijst 3

De drugscriminaliteit, vooral de productie van (soft)drugs, is veel te groot geworden. De SP pleit al jaren voor legalisering van de teelt van softdrugs.


De SP is van mening dat de gemeente ondermijning binnen zijn mogelijkheden moet bestrijden. Elke mogelijkheid om geld wit te wassen door criminelen moet worden voorkomen. Tegelijkertijd ziet de SP dat vele bewoners worden gebruikt of beter: verleid om wietplantages aan te leggen, omdat het door schulden of anderszins verleidelijk is voor bewoners om in te gaan op dergelijke verzoeken. Bij ontdekking zijn de gevolgen voor de bewoner vaak draconisch. Vaak raakt men zijn woning kwijt en moeten allerlei heffingen worden betaald. De SP komt er voor op dat personen die nog nooit eerder een strafbaar feit hebben begaan niet zo hard worden aangepakt en de kans krijgen om zich te rehabiliteren. Ze zouden in elk geval niet hun woning moeten kwijtraken.

Zie ook SP Eindhoven info: https://eindhoven.sp.nl/gemeenteraadsverkiezing-21-maart-2018 

En verkiezingsprogramma SP Eindhoven 2018-2022: https://eindhoven.sp.nl/sites/eindhoven.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_sp_eindhoven_2018-2022.pdf 

Nieuws

Video's