Ouderenappel

Lijst 5

Harde aanpak van overlastveroorzakers in woonwijken en van overlast gevende panden. Verder geen expliciete softdrugsparagraaf.

Zie ook Ouderenappel Eindhoven verkiezingsprogramma 2018-2022: http://www.ouderenappel.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verkiezingsprogramma-Ouderen-Appel-Eindhoven.compressed-1.pdf