ChristenUnie

Lijst 10

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde criteria.


Het huidige wiet-beleid blijkt al jaren niet te werken. De ChristenUnie heeft ingestemd met een pilot om te komen tot betere regulering onder strikte voorwaarden. Onze uitgangspunten blijven: De gezondheid van de inwoner en terugdringing van de criminaliteit.
Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden. 

Zie ook CU Eindhoven info: https://eindhoven.christenunie.nl/l/library/download/1149711