D66 Den Bosch

Lijst 1

D66 wil dat er extra gemeentelijke capaciteit komt om de ondermijnende criminaliteit te bestrijden.
D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch meedoet aan een experiment van gelegaliseerde wietteelt om ondermijnende criminaliteit verder tegen te gaan.

D66 wil dat er, om overlast bij coffeeshops te beperken en straathandel te voorkomen, binnen gemeentegrenzen altijd minimaal 4 coffeeshops geopend blijven en er afspraken worden gemaakt met buurgemeenten over de mogelijke vestiging van een coffeeshop.
Daarnaast wil D66 dat het Ingezetenencriterium niet langer van toepassing is om problemen aan de deur te voorkomen. (p.39)
Zie ook D66 Den Bosch verkiezingsprogramma 2018-2022: https://shertogenbosch.d66.nl/content/uploads/sites/55/2018/01/Verkiezingsprogramma-D66-s-Hertogenbosch-2018-2022.pdf