VVD Den Bosch

Lijst 3

Geen overlast van coffeeshops in woonwijken en een krachtige aanpak van de thuisteelt. De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen over het regelen van de wietteelt en doet tot er een nieuwe wet is niet mee aan lokale pilots. 

Zie ook VVD Den Bosch verkiezingsprogramma 2018-2022: https://denbosch.vvd.nl/uploaded/denbosch.vvd.nl/files/5a27e5b224cd9/verkiezingsprogramma-bossche-vvd-gemeenteraad-2018-definitief.pdf