Bossche Groenen

Lijst 10

Graag zien we dat Den Bosch meedoet aan het in het regeerakkoord aangekondigde experiment met wietteelt.

Zie ook Bossche Groenen verkiezingsprogramma 2018-2022: http://www.debosschegroenen.nl/2016_04_28/wp-content/uploads/2018/01/DBG-Verkiezingsprogramma-2018.pdf