Provinciale Statenverkiezingen

Artikelindex

Gedeputeerde Staten in vogelvlucht - Het College van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal 3, en maximaal 9 gedeputeerden. Het woord ‘gedeputeerde’ betekent ‘afgevaardigde’. Een college van Gedeputeerde Staten wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Het verschilt dus per provincie hoeveel gedeputeerden er zijn. In Limburg zijn er zes gedeputeerden, in Zeeland maar vier. Iedere gedeputeerde houdt zich met een paar onderwerpen bezig, zoals ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer, milieu of cultuur. Ze bereiden de besluiten van Provinciale Staten voor, voeren de besluiten uit en leggen verantwoording af aan Provinciale Staten. Het besturen van de provincie is een dagtaak, gedeputeerden hebben er geen andere baan naast.

Elke provincie heeft een commissaris van de koning - De commissaris wordt niet gekozen, maar benoemd door de regering. Provinciale Statenleden mogen wel aan de regering laten weten wie ze willen als commissaris. Dit noem je een ‘voordracht’. De commissaris van de koning is voorzitter van Gedeputeerde Staten én voorzitter van Provinciale Staten. Hij of zij heeft echter alleen stemrecht in Gedeputeerde Staten. De commissaris komt op voor de belangen van de provincie, bijvoorbeeld tijdens overleggen met de regering in Den Haag. De commissaris van de koning is vaak wel het ‘gezicht’ van de provincie, maar is niet de baas. Een commissaris van de koning verdient ongeveer evenveel als een minister of een burgemeester van een grote stad. Dat is ongeveer € 140.000 bruto per jaar.

Aantal leden - Het aantal leden van Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en kan variëren van 39 tot 55 leden. Elke provincie bepaalt voorafgaand aan de verkiezingen het aantal te verdelen zetels voor de Provinciale Staten.

Overzicht aantal zetels per provincie:
Provincie Drenthe 41
Provincie Flevoland 41
Provincie Fryslân 43
Provincie Gelderland 55
Provincie Groningen 43
Provincie Limburg 47
Provincie Noord-Brabant 55
Provincie Noord-Holland 55
Provincie Overijssel 47
Provincie Utrecht 49
Provincie Zeeland 39
Provincie Zuid-Holland 55