Peace On Drugs Radio

Artikelindex

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet. De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Op de homepage van Ridderradio vind je een 5-tal knoppen om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. 

knoppen ridderadio

Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!

Jeroen Bos van 't Grasje in Utrecht en zijn sidekick Guus zijn de drijvende kracht achter Peace on Drugs Radio. Het trio wordt  gecompleteerd met Gerrit Jan ten Bloemendal uit Leeuwarden. Jeroen en Gerrit Jan zijn al decennia actief in de cannabiswereld en voor organisaties als het PCN (Platform Cannabisondernemingen Nederland) en de Cannabis-Kieswijzer. Guus Jan is liefhebber en kenner van de plant.

Doede Duidelijk - Twee uur Peace on Drugs Radio met Doede de Jong, GerritJan, Guus en Opa jr. Luister hier terug.

 

 
 
Peace On Drugs Radio 
25 januari 2022
19:00 - 21:00 uur 
Bronnen en achtergronden
 
 
 
 
Binnen de grens
 
 

Bossche politiek twijfelt over extra coffeeshop | 's Hertogenbosch | gelderlander.nl

21 januari 2022 - Een meerderheid van de Bossche gemeenteraad zit vooralsnog niet te wachten op de komst van een zesde coffeeshop. Het idee om coffeeshops die nu verkeersoverlast veroorzaken te verplaatsen naar een bedrijventerrein, kan op meer enthousiasme rekenen. (…)

Op verzoek van burgemeester Jack Mikkers discussieerde de Bossche politiek gisteravond over de vijf coffeeshops die de stad nu telt. In vergelijking met steden als Eindhoven en Tilburg zijn er dat ook in relatieve zin weinig, stelden burgemeester en wethouders eerder vast. Een zesde coffeeshop erbij zou helemaal ‘niet vreemd’ zijn, herhaalde Mikkers gisteravond.

Zevenduizend gebruikers

Maar veel partijen keerden zich vierkant tegen dat idee of plaatsten er grote vraagtekens bij. De VVD en Leefbaar wilden vooral meer weten over de behoefte aan een extra coffeeshop, maar Mikkers moest erkennen dat precieze gegevens over het aantal cannabisgebruikers niet voorhanden zijn. Een ruwe schatting is er wel: van de 150.000 inwoners die de gemeente telt, roken er 7.000 -al dan niet af en toe- een joint.

 

‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’ betekent geen blurring met alcohol - Trimbos-instituut

19 januari 2022 - Op 15 december 2021 werd het coalitieakkoord gepresenteerd. De verwachting was dat er stevige plannen voor versterking van het preventiebeleid in zouden staan. Het coalitieakkoord bevat zeker zinvolle voorstellen, maar het credo van dit akkoord past wat ons betreft nog onvoldoende bij de doelen die gesteld zijn in het Nationaal Preventieakkoord Problematisch alcoholgebruik. Dat geldt in het bijzonder voor de voorgenomen blurring-maatregel, die ervoor zorgt dat dit akkoord niet wordt versterkt maar juist ondermijnd.

Effecten van blurring met alcohol

Dit kabinet beoogt blurring toe te staan, ofwel mengformules, waardoor de Alcoholwet wordt versoepeld. Blurring is het combineren van verschillende bedrijfsmodellen zoals horeca, detailhandel en/of slijterij. Dat zou betekenen dat in de supermarkt, de schoenenzaak en bij de kapper alcohol aangeboden en geschonken mag worden.

Blurring staat haaks op advies van de WHO

De maatregel staat haaks op de aanbevelingen van de WHO en het RIVM, die juist aangeven dat beperking van beschikbaarheid een van de meest effectieve vormen van alcoholpreventie is. Veel wetenschappelijke studies ondersteunen die aanbeveling. In het kader van het preventieakkoord inventariseerde Berenschot (2019) de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken naar blurring. De uitkomsten daarvan zijn klip en klaar:

  1. Blurring is ongunstig voor de volksgezondheid. Aannemelijk is dat het gebruik en de zichtbaarheid van alcohol door blurring toeneemt, waardoor ook de (gezondheids)schade toeneemt voor de drinker zelf en (anderen in) de maatschappij. De bredere beschikbaarheid en zichtbaarheid van alcohol is met name ongunstig voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, personen die een verslaving hebben (gehad) of aanleg daarvoor hebben.
  2. Blurring is ongunstig voor de verkeersveiligheid. Er is duidelijk bewijs dat alcoholgebruik, zelfs in kleine hoeveelheden, negatieve effecten heeft op de verkeersveiligheid bij het autorijden, en in mindere mate ook bij  fietsen.
  3. Blurring vergt extra inzet van gemeenten voor handhaving, terwijl die handhavingscapaciteit al beperkt is.

 

sjabloon 2022

PvdA Leeuwarden 2022

Drugs - D66 Arnhem

19 augustus 2020 - Drugs

Illegale wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. D66 is voor het reguleren van wietteelt. Ons doel is hiermee de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de overlast en criminaliteit die hiermee gepaard gaan te beperken. Regulering gaat wat ons betreft samen met goede voorlichting.

Arnhem is een logische plek voor een van de landelijke pilots met gereguleerde wietteelt. Er is in Arnhem al veel kennis aanwezig over (vezel)hennepteelt. Bij voorkeur wordt een pilot regionaal opgezet. Overheid, kennisinstellingen en ondernemers kunnen hierin samenwerken.

Thuisteelt van medicinale cannabis kan onder voorwaarden worden toegestaan. Mits de patiënt zich houdt aan het maximum van vijf planten, valt het thuis telen helemaal binnen de wettelijke kaders. Woningcorporaties hanteren echter vaak een zero tolerance beleid. Wat D66 betreft kan het niet zo zijn dat patiënten vanwege het telen van medicinale wiet voor eigen gebruik uit hun woning worden gezet. De gemeente moet het voortouw nemen om hierover met alle betrokken partijen eenduidige afspraken te maken.

 

Sfeerverslag stadsgesprek energie – gemeente Utrecht

Gedurende drie zaterdagen spraken 165 bewoners over de energievoorziening in Utrecht. Resultaat: een energieplan van en voor de stad. Deze sfeerimpressie brengt het proces en de sfeer van het stadsgesprek in beeld, dat plaatsvond op 14 maart, 28 maart en 18 april 2015. Een bewoner: “Toen ik hieraan begon, was energie een saai ding. Nu is het emotie!”

 

Over de grens 

Cannabis may be legal. But it’s not a ‘free-for-all’ | Mariella Dimech (maltatoday.com.mt)

24 januari - Malta will not become ‘another Amsterdam’; for as MARIELLA DIMECH – executive chairperson of the newly-formed Authority on the Responsible Use of Cannabis – points out… the emphasis is on the word ‘responsible’.

In your first interview as chair of the ‘cannabis authority’, you stated that Malta would not become ‘another Amsterdam’. But… what is so ‘intrinsically wrong’ with the Amsterdam model, anyway? If the idea behind this reform is to ‘remove the criminal stigma associated with cannabis’… why not do it the Dutch way: and ‘normalise’ the drug, to the point that it is openly sold in licensed coffee shops?

Let’s start with this: I made that statement because I know that – just as there are people out there, who do not want Malta to model the Amsterdam model – there are many others who do. But I didn’t mean it in the way you’re suggesting: as though that model is, in itself, ‘intrinsically wrong’…

All I meant is that… we are not going to be following the same model as Amsterdam. We are going to do things differently, here. Because the reality in Amsterdam is that – even if cannabis can be bought openly in coffee shops, and consumed in public – it is still technically illegal. It is culturally ‘accepted’, yes… it is ‘tolerated’… but – and this is the situation in many parts of Europe today; not just the Netherlands –what happens, in practice, is that the authorities in those countries simply ‘turn a blind eye’. They just pretend it’s not illegal, and look the other way…

This also means that the cannabis that is being sold in those coffee shops, is still all from the black market. So when people buy cannabis from a coffee shop in Amsterdam, they are not going to know exactly what they are buying. They will not know the precise THC level, for instance…

In Malta, on the other hand: if people buy cannabis from an organization, that is following the procedures and policies of the authority, they will know the quality of the cannabis they are buying. Why? Because it’s legal here. We are the only country in Europe, to date, to have fully legalized cannabis. 

 

Will Malta's Cannabis Associations Soon Be A Reality? (lovinmalta.com)

23 januari 2022 – (…) It’s an arduous process that needs to be done, but sources were clear that the system will be in place as soon as possible.

In terms of a timeline, sources hope that licensed associations will be up and running by March or April 2022 at the latest.

Until then, people will still be allowed to carry up to 7g and grow four plants at home and not face criminal action.

 

Chinese tomb reveals ancient staple taste for cannabis: study | South China Morning Post (scmp.com)

19 januari 2022 - Cannabis was a staple part of the diet in the ancient Chinese Tang dynasty (618-907), according to a new archaeological study in central China.

It is widely known that ancient Chinese cultivated and also consumed cannabis seeds in a kind of porridge. Many Chinese historical texts suggested that the plant was an important source of food, but archaeological evidence supporting the written accounts was scant.

The discovery confirmed that in a period when the Chinese civilisation reached its peak, cannabis was a source of not only mental stimulus, clothing and medicine, but also nutrition, according to the researchers.