DENK - Verkiezingen TK 2017

Artikelindex

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het verkiezingsprogramma "DENKEND AAN NEDERLAND"

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN VEILIGE SAMENLEVING

8. Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen

DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom:

• Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd (pagina 36) 

Van de website van DENK

Op de website van DENK treffen we in de FAQ de volgende tekst aan:

Wat vindt DENK van softdrugs?

DENK wil het gebruik van drugs ontmoedigen. Het huidige gedoogbeleid leidt tot gezondheidsrisico’s, criminaliteitsproblemen en overlast. Daarom wil DENK overgaan tot regulering van de productie en verkoop van softdrugs, zodat de overheid er zorg voor kan dragen dat veiligheids- en gezondheidsrisico’s niet plaatsvinden. Daarnaast vindt DENK het van belang dat mensen op elk moment hun softdrugs kunnen laten controleren, zodat we voorkomen dat mensen ziek worden. Dit moet hand in hand gaan met ontmoedigingsbeleid.