DENK

Artikelindex

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders

Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid.

Geen enkele vorm van harddrugs, zoals xtc of LSD, legaliseren

Verbod op consumptief gebruik van lachgas.  


 

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom: Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd.


Europees verkiezingsprogramma 2019 van DENK ‘Denkend aan Europa’ bevat geen referentie naar softdrugsbeleid. 

Onduidelijk is bij welke Europese fractie en/of partij in het Europese Parlement DENK aansluiting gaat zoeken.


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

cannabis kieswijzer DENK480x280

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt,maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.

 
 
 

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het verkiezingsprogramma "DENKEND AAN NEDERLAND"

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN VEILIGE SAMENLEVING

8. Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen

DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom:

• Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd (pagina 36) 

Van de website van DENK

Op de website van DENK treffen we in de FAQ de volgende tekst aan:

Wat vindt DENK van softdrugs?

DENK wil het gebruik van drugs ontmoedigen. Het huidige gedoogbeleid leidt tot gezondheidsrisico’s, criminaliteitsproblemen en overlast. Daarom wil DENK overgaan tot regulering van de productie en verkoop van softdrugs, zodat de overheid er zorg voor kan dragen dat veiligheids- en gezondheidsrisico’s niet plaatsvinden. Daarnaast vindt DENK het van belang dat mensen op elk moment hun softdrugs kunnen laten controleren, zodat we voorkomen dat mensen ziek worden. Dit moet hand in hand gaan met ontmoedigingsbeleid.


Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken. Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens dit debat zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend.  (Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV). 

Groep Kuzu/Öztürk (DENK) nam niet deel aan het debat. Ze stemde wel voor de initiatiefwet.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie: Een groene keuze

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


OPPOSITIE

De politieke beweging DENK heeft een jongerenbeweging opgericht. De jongerenbeweging zal door het leven gaan als: Jongerenbeweging OPPOSITIE. Er is voor deze naam gekozen, omdat de beweging te alle tijden kritisch, scherp en soms een tikkeltje brutaal zal zijn. Jongerenbeweging OPPOSITIE zal dus gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven.