Socialistische Partij (SP) - Verkiezingen TK 2017

Artikelindex

Uit het SP verkiezingsprogramma #PAK DE MACHT

Meer veiligheid en meer agenten in de wijk

De teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd en gelegaliseerd. Zo gaan we criminaliteit tegen, kunnen we de voorlichting verbeteren en de wiet beter controleren ook in het belang van de volksgezondheid. De gezondheidsschade van gebruikers van mdma, xtc en paddo’s moet worden geminimaliseerd, gebruikers moeten weten wat zij innemen, bijvoorbeeld door inzet van mobiele testpunten. (pagina 27)

Onze jeugd, onze toekomst

Vanaf groep 7 tot en met het voorgezet onderwijs willen we meer aandacht voor het ontstaan en de gevolgen van verslaving (alcohol-, tabak-, drugs-, game-, gokverslaving). We maken een plan om te bevorderen dat kinderen geen rokers worden en kiezen voor een gezonde levensstijl, op school en thuis. Ook leren we jongeren het belang om goed om te gaan met geld en schulden te voorkomen.(pagina 33)

Op de SP website vinden we de volgende standpunten:

Drugs: Het legaliseren van softdrugs

De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Aan de vreemde situatie dat het gedoogd wordt dat coffeeshops softdrugs mogen verkopen maar het niet geteeld mag worden moet een einde komen. Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Er kunnen eisen en beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. Kwaliteitscontroles van de softdrugs die in coffeeshops wordt aangeboden wordt mogelijk, het beperken van de gezondheidsschade moet voorop staan. Lees meer...

Succes SP: Kamermeerderheid wil softdrugs slimmer reguleren

Vanaf 2017 moet softdrugs slimmer gereguleerd worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dit voorstel van de SP. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de vreemde situatie dat de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, maar dat de inkoop ervan illegaal is. Tweede Kamerlid Nine Kooiman: ‘Op dit moment worden coffeeshophouders gedwongen zaken te doen met criminelen. Het kabinet moet stoppen met het creëren van boeven en kan zich beter bezighouden met Volksgezondheid en preventie.’

Opvallend was dat het SP–voorstel niet werd gesteund door de VVD en de VVD-minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur. ‘Vreemd’, vindt Kooiman, ‘want vorige maand werd op het VVD-congres nog een zelfde voorstel aangenomen. Mijn tekst is juist op het VVD-voorstel gestoeld, om ook deze partij uit te dagen zich aan hun verkiezingsbelofte te houden.’

‘Het aannemen van de motie is een mooie eerste stap’ vindt Kooiman. ‘In 2010 berekende de Rijksoverheid dat van softdrugs maar liefst 420 miljoen op kan leveren. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in preventie zoals betere voorlichting en controle.’

Uiteindelijk wil de SP de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt volledig legaliseren. Er kunnen dan eisen en beperkingen worden gesteld, kwaliteitscontroles worden mogelijk en er is geen plaats meer voor georganiseerde misdaad als mensen hun softdrugs legaal kunnen telen, verkopen en kopen.