Socialistische Partij (SP) - Verkiezingen EP 2019

Artikelindex

SP Europees verkiezingsprogramma 2019: ‘Breek de macht van Brussel’  gaat in op behoud van biodiversiteit en bespreekt een verbod op genetisch gemanipuleerde gewassen (p.24):

‘Er komt een algeheel verbod in de EU op het invoeren van genetisch gemanipuleerde gewassen en andere organismen (GGO’s), waaronder ook genetisch gemanipuleerde dieren. Patenten op plantenrassen vullen vooral de zakken van multinationals terwijl de risico’s voor de mensen en het milieu zijn. Dergelijke patenten moeten dan ook onmogelijk worden gemaakt. Lidstaten behouden altijd de vrijheid om GGO’s te weren. Ook de vraag of en onder welke voorwaarden onderzoek naar GGO’s plaatsvindt, is aan de lidstaten.

Europees beleid zet in op het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. De belangrijkste natuurgebieden in Europa, Natura 2000, worden versterkt en zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Behoud van de biodiversiteit wordt een prioriteit. De laatste oerbossen in Europa moeten ongeschonden blijven. Bijen¬ en andere insectensterfte wordt tegengegaan door gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verbieden’.

Echter wordt er hierbij wel over Europees (soft)drugsbleid gesproken (p.36);

‘De EU moet niet in de weg staan van een eventueel Nederlands besluit om softdrugs te legaliseren. Het legaliseren van softdrugs heeft veel voordelen ten opzichte van het verbieden ervan. Die afweging moet Nederland zelf kunnen maken’.

gue ngl

De Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) is een fractie in het Europees Parlement.

De fractie verzet zich tegen het supranationale en "neo-liberale" karakter van de Europese Unie. Lidmaatschap of geassocieerd lidmaatschap staat open voor partijen en individuele Europarlementsleden. De fractie ontstond in 1995 als fusie van twee bestaande fracties. De fractie werd gevormd door (al dan niet voormalige) communistische, marxistische, maoïstische, links-populistische partijen en door groene Eurosceptische partijen uit de landen van de Noordse Raad. Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren.