Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

 

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

De invoering van een lokaal afstandscriterium in Amsterdam per 1 januari 2014 zou ertoe leiden dat 2 coffeeshops hun gedoogverklaring verliezen omdat ze binnen een straal van 250 meter van een school liggen. Gezien het aantal coffeeshops wordt het afstandscriterium in Amsterdam gefaseerd ingevoerd zodat niet alle coffeeshops tegelijk verdwijnen.
De probleemstelling bij dit onderzoek betrof: ‘Wat zijn de gevolgen van de beperkte openingstijden en sluitingstijden in de omgeving van scholen, voor de druk op omliggende coffeeshops en de overlast rondom coffeeshops en scholen?’. De voornaamste bevindingen:
- Het gemiddeld aantal bezoekers van omliggende coffeeshops steeg.
- De stijging van het aantal coffeeshopbezoekers in omliggende gebieden leidde niet tot een toename van overlast gevend gedrag.
- Politiecijfers laten geen stijging van meldingen van incidenten zien.
- Sluiting  van coffeeshops leidde niet tot andere beleving van leefbaarheid bij omwonenden.
- De overlast die omwonenden ervaren heeft met name betrekking op geluidsoverlast.
- Volgens vertegenwoordigers van de betrokken scholen zet de nabijheid van coffeeshops bij scholen scholieren er niet toe aan om cannabis te gaan gebruiken. 

Reflectie – Symboolpolitiek en de handhaving van het afstand/scholencriterium is een uitwas betreffende de politieke wietpasdeal tussen voormalig Minister Opstelten en wijlen burgemeester van der Laan de Amsterdams A en I criterium handhaving af te kunnen wenden.

Intraval, september 2015. https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Coffeeshopbeleid/Documenten/Monitor_afstandscriterium_coffeeshops_Amsterdam/monitor-afstandscriterium.pdf  

Ook: Pilot verplaatsing van 5 Amsterdamse coffeeshops, doel: inzicht krijgen in overlast/beeldvorming rond coffeeshops, voorwaarden aan locatie, exploitant en bedrijfsvoering die bijdragen aan een kleinschalige, transparante en beheersbare branche,  waarbij de exploitant kan kiezen uit drie opties: 'alleen ter plekke consumeren', 'alleen afhalen' of een combinatie van deze twee. Terugkeer is niet mogelijk, want de achtergebleven locatie wordt van de lijst met gedoogde verkooppunten gehaald. De nieuwe locatie is tijdelijk, voor twee jaar. De coffeeshops die mee doen in de pilot worden gedurende die tijd gemonitord.

Bestuursdienst gemeente Amsterdam 12-01-2012 https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Coffeeshopbeleid/Documenten/Pilot_coffeeshops_in_Amsterdam/amsterdam_pilot_coffeeshops_jan2012.pdf

Nieuws

Video's