Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

Tussen onder en boven. Productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland

Tussen onder en boven. Productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland

Uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Intraval in opdracht van Politie en Wetenschap blijkt dat in Noord-Nederland in de 50 coffeeshops naar schatting jaarlijks maximaal 10 ton aan softdrugs wordt doorverkocht met een omzet van bijna 90 miljoen euro. De distributieketen is erg divers met nadrukkelijk een rol voor de professionele tussenhandel die in tijden van schaarste de aanvoer organiseert. Niet alle geproduceerde hennep eindigt bij coffeeshops; een deel komt terecht bij (straat)dealers en een deel wordt naar het buitenland geëxporteerd. Door de tussenhandel is de oorsprong van de softdrugs uiteindelijk niet meer goed te achterhalen, ook niet voor de eindgebruikers. De onderzoekers doen aanbevelingen om als politie de productie- en distributienetwerken beter in kaart te brengen. 


Reflectie - de methodiek bij deze studie werd gebaseerd op landelijke omzet-data gemiddelden a 90 miljoen, waarbij met de factor ‘lokale context’ onvoldoende rekening is gehouden.


(zie ook radio omrop fryslan interview met ten Bloemendal/Coffeeshop de Os in Leeuwarden 27-9-2017: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/757229-die-90-miljoen-omzet-klopt-niet-volgens-coffeeshophouder).


J. Snippe, R. Mennes, M. Sijtstra, B. Bieleman (Intraval). Politie en Wetenschap, september 2017 http://www.intraval.nl/nl/b/b155.html

Nieuws

Video's