TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

banner laat je stemgemeenteraadsverkiezingen 22 november 2017 leeuwarden nederlands

 


  

Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt ...

Keihard optreden en niet reguleren. Dat is de samenvatting van de uitspraken van de PVV als het gaat over het softdrugsbeleid in Nederland. Het produceren, bezitten en gebruiken van softdrugs is in ...

De SP wil slimmer reguleren. De partij wil de teelt reguleren en de verkoop legaliseren. Zo wil de partij criminaliteit tegengaan, voorlichting verbeteren en wiet beter controleren in het belang van ...

Het CDA wil de koffieshops sluiten. Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot ...

Het recht op het streven naar genotHet streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit ...

ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien. Vanuit de Bijbelse norm van publieke gerechtigheid heeft de overheid de ...

GroenLinks wil teel en handel in softdrugs legaliseren. Als je een vergunning hebt om te verkopen moet je aan streng kwaliteitseisen voldoen. Met het geld dat dit oplevert kan de politie zich richten ...

De Partij voor de Dieren pleit voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De PvdD is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen ...

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. Geen lokale experimenten, maar invoering in ...

De OndernemersPartij laat in het geheel niet zien of ze voor of tegen legalisering van cannabis zijn. De Ondernemerspartij wordt aangevoerd door Hero Brinkman. Bij zijn vorige partij (Democratisch ...

VNL wil legalisering, en daarmee liberalisering, van het softdrugsbeleid leidt tot een grotere individuele vrijheid van de burger, gerichtere sturing wat betreft de volksgezondheid op dit punt, ...

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom: Vóór de regulering van de teelt en de ...

NIEUWE WEGEN ziet door het legaal maken van de handel in softdrugs miljoenen aan inkomsten voor de schatkist. Bovendien zullen de kosten van het illegaal aftappen van stroom dalen. Kwaliteitsbewaking ...

De Vrijzinnige Partij vindt dat het niet aan de overheid is om cannabisgebruik te verbieden, te ontmoedigen of te stimuleren. Daar gaan mensen zelf over. Er zijn twee kanten; De niet te onderschatten ...

Geen peil heeft geen standpunten. Zij stemmen wat de leden willen. Ze houden elke week via een app. Op de website legt de partij uit dat de leden de kamerleden op afstand sturen. Dus ben jij lid ...

Als je boven de 18 bent moet je het zelf weten.De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald ...

Artikel 1 laat zich niet uit over coffeeshops of de aanlevering van de cannabisproducten die daar worden verkocht. Hoe Artikel 1 in die discussie staat zal de toekomst moeten ...

De Niet Stemmers is een partij van Niet Stemmers. Ze willen in het parlement laten zien dat er een groot gedeelte van Nederland is dat niet stemt. Door niet in de Tweede Kamer te verschijnen en niet ...

De libertarische partij wil alle drugs legaliseren.Elke minuut die de politie en justitie besteedt aan de oorlog tegen drugs, is een minuut die niet kan worden besteed aan het bestrijden van echte ...

Lokaal in de Kamer zegt: "Wietteelt wordt niet gelegaliseerd en gedoogbeleid wordt stopgezet" Lokaal in de Kamer is tegen legalisering van de wietteelt, uitgezonderd teelt voor medicinale doeleinden. ...

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde voorlichting en ...

Vooraf geef je aan waar jij intresse voor hebt. En dan hoor jij van StemNL wanneer er over een onderwerp wordt gestemd. Door dat alert kun je nadenken over het onderwerp en je mening geven. ...

Cannabis reguleren? Maar hoe dan?

cannabis kieswijzer reguleren240Cannabis reguleren? Maar hoe dan?

Vul de vragen in en weet waar je staat!

Het gedoogbeleid heeft voor wanorde in de maatschappij gezorgd. Er gaan stemmen op om te stoppen met gedogen en cannabis te reguleren. Hier zijn verschillende systemen voor bedacht.

Als we nieuwe regels bedenken voor cannabis, en het verbod even ter zijde schuiven, welke regels zouden dat dan moeten zijn? In acht korte vragen vertellen we waar je staat in dit debat.

Nieuws

Videos

Watch the video