Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: 

De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en de Groenen wil gecontroleerde levering van cannabis voor recreatief gebruik voor volwassenen via vergunde winkels gaan regelen. Dat zou volgens de partijen leiden tot een betere kwaliteitscontrole, minder verontreinigde cannabis en een betere bescherming van minderjarigen.

Het regeerakkoord wordt nu voorgelegd aan de achterbannen van de partijen.
4 en 5 december bij de SPD en FDP, terwijl de Groenen dat digtaal gaan doen binnen 10 dagen. Dan buigen ze zich dus ook over de cruciale drugsparagraaf. 

 

Afbeelding

De letterlijke tekst (p.87):

“Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Modelle zum Drugchecking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauern wir aus.“

"Wir verschärfen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis".

Vertaald:

“We introduceren de gecontroleerde levering van cannabis voor recreatief gebruik aan volwassenen in vergunde winkels. Daardoor wordt de kwaliteit gecontroleerd, wordt de verspreiding van vervuilde stoffen verhinderd en de bescherming van minderjarigen gewaarborgd. We evalueren de wet na vier jaar op maatschappelijke gevolgen. We maken modellen voor het controleren op drugs en maatregelen voor schadebeperking mogelijk en breiden deze uit.”

"We verscherpen de regels voor marketing en sponsoring voor alcohol, nicotine en cannabis."

Goed nieuws, maar er waren eerder wel al kritische geluiden over hoe dit dan Europees rechtelijk geregeld dient te worden. Zoals Tom Blickman van TNI die op 18 november via twitter liet weten:  

"Germany still needs to comply with the EU Framework Decision 2004/757/JHA which does not allow what the future "traffic light" coalition proposes to do."

"Don't forget: all EU member states are signatories of the UN drug control conventions (it is precondition to even be part of the EU) that do not allow legal regulation of recreational cannabis (only for medical and scientific purposes)"

En ook journalist Alfredo Pasqual liet 24 november via twitter met een kritisch geluid van zich horen:

Na de installatie van een nieuwe regering zal eerst een inhoudelijke wetsvoorstel geschreven moeten worden, daarna gaat het eerst voor behandeling naar de Bondsdag, omdat er een meerderheid is voor een Duitse gecontroleerde keten zal de wet naar verwachting makkelijk worden aangenomen. Daarna echter moet het wetsvoorstel ook naar de Bundesrat(Duitse Senaat) en de vraag is of er daar wel een meerderheid voor is, omdat die grotendeels nog voor tenminste twee jaar door de conservatieven wordt bezet.
Maar een wetsvoorstel binnen twee jaar zou wel heel voortvarend zijn, vooral als je naar de voortgang van bijvoorbeeld de wietproef kijkt. 

Tsja, maar Duitsland is Nederland niet, Duitsland zal zeker van de fouten van het Nederlandse cannabisbeleid hebben geleerd.

In nu.nl van 28-11-2021 verscheen het artikel 'Duitse legalisering van cannabis kan Nederland geld opleveren'

Tas ziet zelfs kansen voor Nederlandse ondernemers. "Wietleveranciers en -telers, die nu deels op de zwarte markt opereren, hebben de afgelopen jaren een hoop kennis opgedaan over wietsoorten en optimalisering van de teelt. Zij kunnen hun zaden aan de man brengen in Duitsland en hun kennis daar gaan verspreiden." Daar verdienen die ondernemers geld aan en dat komt later in de vorm van belastingen deels in de Nederlandse schatkist terecht.