CBD voor behandeling van Corona

Aangezien het Covid-19 actief blijft zijn onderzoekers gestart om op een ongebruikelijke plaats naar oplossingen te kijken, in dit geval naar de cannabisplant en CBD (cannabidiol) specifiek. Het bevat namelijk eigenschappen die aantrekkelijk zijn als aanvullende behandeling van infecties als gevolg van het recente coronavirus. Er is onlangs door wetenschappers gekeken of het bijdraagt aan naar de vermindering van besmettelijkheid en of het zelfs als anti-viraal middel kan worden ingezet. 

Onderzoek van november 2020 in Lethbridge, Canada heeft gekeken naar CBD extracten voor de behandeling van Covid klachten de toegang die het virus heeft tot menselijke cellen die deel uitmaken van het ademhalingssysteem kunnen verminderen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze inzichten voor preventieve behendeling kunnen worden ingezet bij Covid.

Eerder hebben onderzoekers van de Universiteit van Nebraska en het Texaans Biomedisch Onderzoek Instituut aangespoord tot meer onderzoek naar hoe aan cannabis onttrokken CBD zou kunnen helpen ter behandeling van de levensgevaarlijke infecties door het Covid-19 virus. Daarbij werd ingegaan op de ontstekingsremmende kracht van cannabis. Via een peer review artikel werd uitgelegd ‘dat recente inzichten hebben gesuggereerd dat acute ontsteking te maken heeft met een cytokine superstorm, die symptomen als koorts, kuchen en spierpijn geven’. Deze aanleg van ontstekingen kunnen leiden tot ernstige longontsteking, die de longen ontregelen en het ademen onmogelijk maken. 

De ontstekingsremmende eigenschappen van CBD zijn in eerdere studies al aangetoond en geeft dus niet het desoriënterende psychotrope effect die verbonden is aan de meest voorkomende cannabinoïde van cannabis; THC, bovendien is het al door de Amerikaanse FDA goed gekeurd als veilig voor kinderen met hardnekkige epilepsie. Indien succesvol ter vermindering van ontstekingen bij Covid-19 patiënten, zou het veiliger kunnen zijn dan andere regulere ontstekingsremmers. 

Waarom geloven onderzoekers dat specifiek CBD helpt bij Covid-19 behandelingen?

Uit eerder onderzoek bleek dat CBD het aantal ontstekingsgevoelige cytokines kan verminderen; onderzoekers aan de universiteit van Lethbridge in Canada keken naar de invloed van 400 soorten cannabis op COVID-19, waarbij bleek dat bij enkele het aantal virusreceptoren met 73% verminderde. Het is ook aangetoond dat CBD interleukin (IL)-2, IL1α en β, interferon gamma, inducibel eiwit-10, monocyte chemo-aantrekkelijk eiwit-1, macrophage ontstekingseiwit-1α, en tumor necrose factor-α verminderd– deze alle zijn verbonden met zwaardere ziektebeelden van Covid-19. In aanvulling op de onderdrukking van deze ontstekingsgevoelige cytokines is ook aangetoond dat CBD de productie van een signalerend type eiwit die immuun-cellen activeert en voorkomt zo dat virussen tot celdeling komen. 

Ander onderzoek ondersteunde ook het idee dat CBD specifiek longontsteking kan verminderen. In een dierstudie naar astma kon CBD de productie van ontstekingsgevoelige cytokines verminderen, en ademhalingsontsteking verminderen. In dezelfde studie verminderde CBD ook longfibrose, een conditie die ertoe leidt dat er littekens ontstaan op de longblaasjes, wat het ademen moeilijker maakt. Dit is van belang omdat Covid-19 ook tot ernstige longfibrose kan leiden.

Bij THC (tertrahydrocannabinol) zijn ook ontstekingsremmende resultaten aangetoond, maar het wordt minder goed verdragen dan CBD vanwege gebruikelijke symptomen als desoriëntatie, ongerustheid en een verhoogde hartslag. Bij CBD is daarentegen aangetoond dat deze goed verdragen wordt en veilig is bij doseringen die tot 1500 mg per dag reiken, gedurende een periode van twee weken; dit suggereert “de mogelijkheid van het verminderen van longontstekingen, vanwege de ernst van het ziektebeeld bij Covid”.

CBD heeft naast de ontstekingsremmende werking nog meer therapeutische voordelen. 

Net zoals bij Ebola, kunnen patiënten die herstellen van Covid-19 een aantal verschillende psychologische en sociale stressoren ervaren die gestimuleerd wordt in geval van chronische ontstekingen en autoïmmuun- reacties. Daarom is nader klinisch onderzoek nodig om de werkzaamheid van CBD te testen voor het wegnemen van ongerustheid en angst die verbonden is met Covid-19 ontstekingen en de consequenties daarvan voor het fysieke, sociale en psychologische welzijn.

De Canadese overheid heeft in ieder geval een Mitacs-subsidie toegekend aan Avicanna en de apotheek van de faculteit aan de Universiteit van Toronto naar CBD bij Covid behandelingen. Ook Is Isrealisch onderzoek gëinitieerd naar het verwijderen van symptomen door Corona. Uberhaupt is Israel een van de landen die vooruitgang boeken met onderzoek naar de diverse toepassingen van medicinale cannabis.