Coffeeshopenquête PCN 2008 - 2009

-Coffeeshopklantenonderzoek-

Rapport Enquête Nederland 2008 2009 colofon

Leeuwarden, 3 juli 2020 - Vandaag is (na ruim 10 jaar) eindelijk het coffeeshopklantenonderzoek van het Platform Cannabisondernemingen Nederland en Barkhuis c.s. gepubliceerd. Om velerlei redenen is de publicatie tot op heden uitgebleven, ondanks de waardevolle informatie die uit de resultaten van het onderzoek naar voren komt. De redactie van de Cannabis-Kieswijzer zou zelf wat over dit coffeeshopklantenonderzoek kunnen zeggen, maar we laten liever Nouchka Barkhuis aan het woord. Drs. Mr. Nouchka Barkhuis is sociologe en meester in de rechten en vormde samen met Koos Zwart het adviesbureau Barkhuis c.s., dat gespecialiseerd was in bestuursrecht. (Barkhuis c.s. was adviseur van o.a. het PCN, de VCE en ABC.).

Tijdens het PCN-Symposium "Wordt de voordeur een achterdeur?" (Oenkerk, 6 november 2008) hield Nouchka Barkhuis een kort referaat over de eerste resultaten. De uitkomsten van het coffeeshopklantenonderzoek in Eindhoven waren toen net bekend. Er waren toen 1730 bezoekers van coffeeshops geïnterviewd. Op de afbeeldingen zijn echter de uitkomsten van de complete enquête te bewonderen: In totaal 12056 coffeeshoponderzoekers zijn in de periode 22-09-2008 en 09-09-2009 bevraagd. Bij weten van de redactie is er nog niet eerder een zo groot aantal coffeeshopbezoekers geïnterviewd.

We gaan terug in de tijd, terug naar 6 november 2008. We bevinden ons op het prachtig gelegen Landgoed Stania State en geven het woord aan de toenmalige voorzitter van het PCN.

Willem Panders:

"De volgende spreekster is Nouchka Barkhuis. Zij gaat ons resultaten vertellen van het instantonderzoek dat is gedaan naar consumenten van de coffeeshop. Daarmee gaat zij weerleggen dat het vieze, ongezonde, verslaafde mensen zijn."

Nouchka Barkhuis

"Naar aanleiding van de opmerking van minister Klink in één van zijn brieven dat hij het niet zo opheeft met jongeren die de hele dag in de coffeeshop rondhangen, hebben wij in overleg met het PCN besloten om te kijken of we dat beeld kunnen rechtzetten. Je kunt dat het beste doen door onder je eigen klanten, in je eigen shop een enquête te gaan houden. Dat noemen we een instantonderzoek. We hebben daar een model voor ontwikkeld. De vragen hebben we samen met de mensen van de PCN opgenomen. Het is een heel korte enquête, die per klant ongeveer zes minuten duurt. De bedoeling is dat er gedurende drie dagen in je shop geënquêteerd wordt. Na drie dagen heb je dan een rapport, een overzicht van wat er gebeurt en hoe je klanten eruit zien."

[Onderstaande tekst is commentaar bij een powerpointpresentatie]

"Het gaat om de beeldvorming van de klanten van de coffeeshop en om daar wat aan te doen. Het is ook de bedoeling om de gebundelde uitkomsten van de deelonderzoeken, naar minister Klink te sturen voordat de drugsnota verschijnt. Sinds een dag weten we dat we daar wat meer tijd voor hebben. Dat kan betekenen dat nog meer coffeeshops zich aansluiten bij het onderzoek.

Het gaat om twee keer drie dagen, zodat je alle dagen van de week – behalve de zondag - kunt beslaan. We hebben een afspraak met een bureau, dat freelance enquêteurs in het hele land heeft. Dus die kunnen naar alle coffeeshops in alle windstreken gestuurd worden. Die zitten drie dagen negen uur in de shop. Je kunt ook besluiten dat je het zelf doet, maar de ervaringen zijn dat het heel goed is om dat te laten doen door iemand van buitenaf. Het kost ook niet veel tijd. Er zijn weinig klanten die weigeren om aan deze vragenlijst deel te nemen.

Na afloop krijg je je eigen rapport en die gegevens worden doorgestuurd naar PCN in Eindhoven, om daar uiteindelijk een bundel van te maken.

Ik zal vlug de vragen aan jullie laten zien."

Rapport Enquête Nederland 2008 2009 vragen 1

"De eerste vraag is naar het geslacht. Daar zie je meteen, dat zal je niet verbazen, dat het aantal vrouwen dat in shops komt, nog steeds erg weinig is. Het aantal vrouwen dat in shops komt is vijftien procent. Dat is misschien iets om in de toekomst wat aan te gaan doen.

Gevraagd naar de leeftijden, zie je dat de categorie van 18 tot 24 jaar het grootste is. Tot 30 jaar is dat ongeveer 75 procent van de bezoekers.

De vraag waar mensen vandaan komen – dat vroegen we aan de hand van de postcode – is nu ook weer heel actueel geworden, gezien de discussie in Bergen op Zoom en in Roosendaal. Hoeveel buitenlanders bedien je en in hoeverre heb je te maken met andere gemeenten waar geen coffeeshops zijn, de nuloptie. Die kunnen een extra druk op je eigen gemeente leggen, waardoor je in je eigen gemeente meer last hebt van overlast. Dat kan een punt zijn om je in verbinding met de politiek te stellen om daar wat aan te veranderen. In Eindhoven komt iets meer dan de helft van de klanten uit Eindhoven komt. 27,6 procent komt uit de regio. En 7,6 procent is buitenlanders. Dat is op dit moment. We weten niet wat er gebeurt als we over enige tijd het tweede deel van de drie dagen gaan enquêteren in verband met de verschuivingen die op het ogenblik in het zuiden van het land dreigen te gebeuren."

Rapport Enquête Nederland 2008 2009 1

"Bij de vraag naar de burgerlijke stand zie je dat de meeste mensen alleenstaand zijn. We hebben ook gevraagd naar kinderen. Ongeveer een kwart heeft kinderen. Eén punt tegen de vooroordelen is dat je kunt zien dat ongeveer tachtig procent een actief leven leidt, studerend of werkend. Er is maar tien procent werkzoekend, werkloos of met pensioen. Dat betekent dat het beeld dat mensen alle tijd hebben om in een coffeeshop rondhangen, op geen enkele manier klopt met de gegevens die we verzameld hebben.

We hebben gevraagd naar de hoogst genoten opleiding. Het blijkt dat ongeveer veertig procent hoger dan havo of hoger heeft gehaald. Dat kan ook weer één punt tegen de vooroordelen zijn. Ik was daar zelf ook verbaasd over, dat dit vrij hoog is."

Rapport Enquête Nederland 2008 2009 2

"De meeste klanten vinden dat het aantal coffeeshops in de regio wel genoeg is.

Dit is een punt in verband met de overlast waar veel coffeeshops van beticht worden. Dan gaat het vooral over parkeeroverlast. Er is gevraagd hoe men naar de coffeeshop toe kwam. In Eindhoven komt bijna vijftig procent met de auto. Maar dat verschilt per plaats.

Wat vind je van verkeersdeelname als je geblowd hebt, als je aan het autorijden bent? De meeste mensen zijn het daar niet mee eens. Eenderde vindt dat een goede zaak en tweederde vindt dat geen goede zaak. We hebben van verschillende kanten gehoord dat er de laatste weken veel meer verkeerscontroles zijn geweest waarbij ook de nieuwe drugstest wordt uitgevoerd. Die test begint met te kijken of je op een rechte lijn kunt lopen. Het is een heel subjectieve, griezelige test. De gevolgen kunnen nogal vervelend zijn. In de zin dat mensen gedreigd wordt dat hun rijbewijs wordt afgenomen, procedures duren lang voordat je voor de rechter komt. Er is veel scepsis over de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Het is een offensief dat op het ogenblik aan de gang is. Het is misschien een idee om je klanten hier toch voor te waarschuwen. Juist als je weet dat er zoveel met de auto komen. Dit is één van de dingen die veranderd is."

Rapport Enquête Nederland 2008 2009 3

"Dit is voor de coffeeshopeigenaren interessant. Het blijkt dat 45 procent vijf tot twaalf euro in de coffeeshop besteedt. Niet eens heel grote bedragen. Het volgende vond ik ook opvallend. Het blijkt dat bijna zestig procent ook dure hasj of wiet koopt. Mensen gaan voor de kwaliteit – klein maar fijn.

Dit vond ik ook een opvallende. Hoe lang ben je in de coffeeshop. 42 procent loopt in en uit voor een zakje. De tweede categorie, tot een kwartier, dan heb je 56 procent van de bezoekers. Meer dan de helft is korter dan een kwartier in de coffeeshop. Het beeld dat mensen daar uren rondhangen, klopt dus niet. Volgens deze meting zit 13,1 procent daar langer dan een uur. Maar dat is nog niet een hele dag."

Rapport Enquête Nederland 2008 2009 4

"Het tabaksrookverbod. Rook je ook puur? Dat is niet zo´n grote groep. Daar is nog een wereld te winnen. Het is maar negen procent die pure stickjes rookt. Velen hebben het daar nog moeilijk mee.

Dit is ook een vraag voor de bladen en voor de coffeeshophouders. Hoe kom je aan je informatie? Bijna zestig procent hoort het van vrienden. De coffeeshop is de tweede categorie, met 16,1 procent. Wat ik opvallend laag vond, was de 3,3 procent van de bladen. Misschien ook iets om over nadenken voor de toekomst, hoe je dat kunt vermeerderen. De informatie via internet viel me ook tegen. De informatie via de Jellinek en …. is ook vrij laag. De officiële middelen die er zijn, spelen de minst belangrijke rol. Daar zouden we misschien ook wat aan moeten doen in de toekomst.

Dan de vraag of je het eens bent met het tabaksrookverbod. Als je dan denkt aan de negen procent die een puur stickje rookt, dan zal dit ook niet verbazend zijn. Ruim 93 procent heeft daar problemen mee."

Rapport Enquête Nederland 2008 2009 5

Rapport Enquête Nederland 2008 2009 6Rapport Enquête Nederland 2008 2009 7

"Kort samengevat kan je zeggen dat het profiel van de klant op grond van de twaalf shops die in Eindhoven zijn geënquêteerd - het aantal respondenten was 1736 - is dat vrouwen in de minderheid zijn, dat alleenstaanden tot dertig in de meerderheid zijn, dat ze een actief, arbeidsintensief leven leiden en dat ze redelijk hoog opgeleid zijn.

Dan de relatie met de coffeeshop.

  • Een kort verblijf, tot een kwartier bij verreweg de meeste.
  • De besteding is vrij bescheiden – 45 procent besteedt vijf tot twaalf euro.
  • Voorkeur voor wat duurdere wiet.
  • Puur roken is nog verreweg in de minderheid en er is grote weerzin tegen het tabaksverbod.
  • Waar komen de klanten vandaan? Ongeveer iets meer dan de helft uit Eindhoven zelf. 27,2 procent uit de regio, en een klein percentage buitenlanders, zeven procent.
  • Qua voorlichting zijn er nu twee actuele punten. Veel klanten komen naar de shop met de auto, dat geeft parkeeroverlast. Daar heb je zelf waarschijnlijk problemen mee met de gemeente. Daar moet je de klanten op wijzen.
  • Je zou ze ook moeten waarschuwen voor de verkeerscontroles die steeds actiever worden.

We zouden het leuk en nuttig vinden als meer shops hier aan mee gaan doen. De kosten hiervan zijn voor drie dagen vijfhonderd euro. Als je specifieke wensen hebt rondom de randgemeenten, dan is dat wat werk in verband met het onderzoeken van postcodes, dus daar komt dan nog een klein bedrag bij maar dat is niet al te veel. Aan het eind van die drie dagen heb je zelf een rapportje en dan weet je wat er in je zaak gebeurt. Dan vragen we na enige tijd om de volgende drie dagen te gaan enquêteren. Die gegevens worden verzameld in Eindhoven en daarvan gaan we een verslag maken. Daarmee gaan we onder andere proberen om de beeldvorming enigszins te beïnvloeden naar de andere kant."

Gelegenheid tot vragen stellen

Nicole Maalsté:

"Ik wil graag weten waarom jullie voor dit tijdstip gekozen hebben. Ik kan me voorstellen dat ’s ochtends een groep klanten komt die misschien net wat anders is, die je zo niet in beeld krijgt. Dus mensen die voor hun werk bij de winkel langskomen. Ik weet niet of het wat uitmaakt."

Nouchka Barkhuis:

"Dat is in overleg met de shopeigenaars gegaan. Het had ook te maken met de reistijd van de enquêteurs. De mensen in Eindhoven leek het meest zinnig om de mensen op te vangen die na hun werk naar de shop komen, dat is het tijdstip tot ´s avonds negen uur. Daar werd de voorkeur aan gegeven. Dat was de reden. Ik kan me voorstellen als een shopeigenaar andere wensen heeft, dat daar in elk geval over gepraat kan worden, dat daar mogelijk aan voldaan kan worden."

Nicole Maalsté:

"Want het tijdstip wordt niet genoteerd, hoe laat iemand het heeft invult?"

Nouchka Barkhuis:

"Jawel. Alles wordt vastgelegd. Er komen uiteindelijk nog veel meer uitsplitsingen. Dit zijn de korte resultaten die de eigenaar aan het eind van de drie dagen heeft als overzicht."


 

 

Symposium “Wordt de voordeur een achterdeur?”

Sprekers 6 november 2008 - Stania State, Oenkerk

Willem Panders is de dagvoorzitter van dit symposium en is voorzitter van het Platform Cannabis Ondernemingen en directeur van de stichting Piramide in Bussum.

Prof. Dr. Egbert Tellegen is socioloog en emeritus-hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert thans aan de Universiteit Utrecht en is auteur van het onlangs verschenen boek Het utopisme van de drugsbestrijding.

Joep Oomen is coördinator van de European Coalition for Just and Effective Drug Policies (ENCOD) in Antwerpen. De Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid (ENCOD) is een pan-Europees netwerk van ruim 150 organisaties en individuele experts die dagelijks met het verschijnsel drugs te maken hebben.

Georg Wurth is de voorzitter Deutscher Hanf Verband. Hij is van zijn vak “Diplom-Finanzwirt” en heeft een grote politieke ervaring. Hij houdt zich sinds 1996 intensief bezig met het drugbeleid.

Drs. Nicole Maalsté is sociaal wetenschapster en onderzoekt sinds 1990 de Nederlandse cannabisbranche en andere illegale (drugs)markten. Ze is een van de makers van het boek Polderwiet.

Wim Moorlag is Multiple Sclerose-patiënt: de Hoge Raad liet hem in de principiële mediwietkwestie vrijuit gaan door op 16 september 2008 het cassatieberoep van het Openbaar Ministerie (OM) te verwerpen. Deze uitspraak is opzienbarend, omdat dat de thuiskweek van cannabis volgens de Opiumwet is verboden en er nu een uitzondering wordt gemaakt voor deze ernstig zieke patiënt

Klasiena Moorlag-Hooijer is de vrouw van Wim Moorlag: zij hielp haar man bij het telen van cannabis en is eveneens door de Hoge Raad ontslagen van rechtsvervolging.

Drs. Mr. Nouchka Barkhuis is sociologe en meester in de rechten vormt samen met Koos Zwart het adviesbureau Barkhuis c.s., dat gespecialiseerd is in bestuursrecht. Barkhuis c.s. is adviseur van o.a. het PCN, de VCE en ABC.

Peter van Dijk is ingenieur en junior wetenschappelijk medewerker Drug Monitoring (DIMS/THC monitor) van het Trimbos Instituut.

August De Loor is oprichter van het Adviesburo Drugs (1986). Sinds 1994 is het Adviesburo Drugs (monitoring, voorlichting en vernieuwend beleid) een stichting. Het Adviesburo wordt financieel gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de gemeente Amsterdam.

• Boy Ramsahai is de eigenaar van Discover Publisher BV dat High Life Magazine uitgeeft.

Hennie Harinck is journaliste van het maandblad Essensie.

Koos Zwart vormt samen met Nouchka Barkhuis het adviesbureau Barkhuis c.s. Hij is de zoon van Irene Vorrink (minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Den Uyl (1973-1977); zij was in 1976 medeverantwoordelijk voor de wijziging van de Opiumwet: Nederland kent sindsdien het onderscheid tussen harddrugs [lijst I] en softdrugs [lijst II]). Koos Zwart is daarnaast vooral bekend van zijn wekelijkse ‘beursberichten’ (de prijzen van cannabisproducten) in het VARAradiopramma “In de Rooie Haan” uitgezonden in de jaren zeventig.

Michael Veling is eigenaar van cannabiscafé De Kuil in Amsterdam: een kroegbaas met een ‘gedoogverklaring’ voor de kleinschalige verkoop van cannabis. Hij was duoraadslid binnenstad voor het CDA, is lid van de Bond van Cannabisdetaillisten, is lid van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Arthur van den Berg is eigenaar van Vandenberg Special Products BV (Mountain High; Cones hulzen).