Coffeeshops en COVID-19

Parool 30-03-2021 Arnoud Veltkamp van Coffeeshop Katsu is bang dat toeristen wegblijven

Van ondernemers wordt in coronatijd veel creativiteit gevraagd. Hoe gaan ze om met de lockdown? 

"Ik mis de gezelligheid van vroeger ontzettend. Mensen kwamen hier niet alleen om wiet te roken, maar ook om te socia­lizen, spelletjes te spelen of koffie te drinken.”

Parool 03-03-2021 Vaker in de rij bij de coffeeshop voor een jointje en een praatje

Sinds de coronacrisis zijn blowers meer en vaker gaan blowen. Dat geldt ook voor veel klanten van Cannacenter Best Friends in Oost. ‘Ik ga niet eens eerst eten. Het is: jointje, eten, en nog een jointje.’

Gödeken werkt voor een beveiligingsbedrijf. Hij wordt door Best Friends, dat hem de titel ‘sfeermanager’ heeft gegeven, ingehuurd om de sfeer en de coronaregels te handhaven. Staan klanten op anderhalve meter afstand van elkaar, dragen ze een mondkapje, wassen ze hun handen voordat ze naar binnen gaan? Dat soort dingen. Hij houdt ook de omgeving in de gaten. Parkeert iemand zijn auto scheef in het vak voor de ingang, dan spreekt hij diegene daarop aan. In de tussentijd probeert hij zoveel ­mogelijk te lachen.

Eigenlijk is hij sinds de coronacrisis meer mondkapjespolitie dan beveiliger, zegt hij. Dat vindt hij jammer. Maar, heeft hij gemerkt, als je een beetje schappelijk bent en ­begrip toont, krijg je dat ook terug. Hij heeft nooit problemen met een klant.

Voor dat praatje is sinds de coronacrisis minder tijd. Het is drukker omdat de openingstijden zijn ingekort. Er zijn geen toeristen meer, maar daar staat tegenover dat er meer buurtbewoners komen om wiet of hasj te kopen.

Jammer, vindt leidinggevende Appie (33). Hij vertelt hoe belangrijk ze het bij Best Friends vinden om een goede band met de klant te onderhouden. Werknemers krijgen zelfs een cursus waarbij ze leren te herkennen wanneer een klant mogelijk niet lekker in zijn vel zit, eenzaam is of verslaafd misschien. Dus daar proberen ze op te letten. En dat gaat het makkelijkst door een gesprek aan te knopen. Dat kan nog steeds, maar ze moeten het korter houden, en door de glazen wand ertussen zijn de gesprekken minder persoonlijk en intiem.

Terwijl dat praatje nu misschien wel belangrijker is dan voorheen. Uit onderzoek van Jellinek en het Trimbos-instituut blijkt dat er meer wordt geblowd tijdens de coronacrisis. Het gaat dan vooral om mensen die al blowden, en dat vaker zijn gaan doen, en ook in grotere hoeveelheden. Voornamelijk omdat ze zich vervelen, maar ook stress, mentale gezondheid, eenzaamheid, minder feestjes en het minder zien van vrienden worden genoemd als oorzaken.

Vaker in de rij bij de coffeeshop voor een joint en een praatje https://t.co/2IQtBKE9Bo via @parool

— Stichting JOINus (@StichtingJOINus) March 3, 2021

AfbeeldingAfbeelding

Bron: 05-11-2020 officiele bekendmakingen, Softdrugbeleid en coronamaatregelen

BD 04-09-2020 Coffeeshop McDrive als oplossing tegen overlast Hinthamerstraat? 

De Hinthamerstraat in de Bossche binnenstad blijft een hoofdpijndossier. De afsluiting van juli tot en met midden oktober in de avonduren zorgde voor minder snelheidsduivels en foutparkeerders. Maar nu de afsluiting weg is, is de overlast van met name coffeeshopbezoekers terug. Alleen nu vooral overdag.

Dat het overdag nu zo druk is, komt doordat om 20.00 uur de horeca sluit als coronamaatregel. Wel zegt de wijkagent dat het niet alleen maar aan de coffeeshops zélf ligt. ,,We hebben heel goed contact met ze. Ze zetten portiers in en spreken klanten aan. Maar ze kunnen niet alles voorkomen.”

De wijkraadvoorzitter heeft zelf een mogelijke oplossing. ,,Met de Bossche Zomer was er veel mogelijk qua pop-up restaurantjes. Waarom zou er niet ergens een pop-up coffeeshop kunnen komen? En dan buiten het centrum. Ik bedoel: de McDrive zit ook op een bedrijventerrein. Waarom zou een coffeeshop dat niet kunnen?”

Afbeelding

Cannabisindustrie 21-10-2020 Kamervragen van Vera Bergkamp (D66) voor Grapperhaus nav 'blowverbod'.

Eerder deze week ging dan toch het ‘blowverbod’ in zoals het in de volksmond wordt genoemd, en een verbod op bezit van cannabis na 20.00. Dat liet Minister van Justitite en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus weten nadat er een motie was ingediend door de Christelijke partijen en aangenomen met steun van Groenlinks, SP, 50plus, PvdA, VVD, vKA en Denk. Maar er kwam al snel commentaar van professor mr. dr. Jan G. Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de RUG. Reden voor Vera Bergkamp (D66) om kamervragen te stellen.

Afbeelding

AD 19-10-2020 Softdrugs wel verboden in de avond en de nacht.

"Hoe kun je gebruiken zonder aanwezig te hebben? Maar het grappige is dat de Hoge Raad daar nou net een uitspraak over heeft gedaan die tot een andere slotsom leidt: gebruik valt niet onder aanwezig hebben.”

De minister zit er volgens prof. Brouwer naast. ,,Gebruiken is op grond van de huidige Opiumwet niet strafbaar.”

NRC 19-10-2020:

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Parool 19-10-2020 Softdrugs wel verboden in de avond en de nacht 

Het ‘bezit van softdrugs valt niet onder het gedoogbeleid’, schrijft hij, verwijzend naar artikel 3 van de Opiumwet. “Het gedoogbeleid geldt alleen voor de verkoop van hennep en hasjiesj (geen andere softdrugs) in coffeeshops. Die verkoop wordt onder bepaalde voorwaarden gedoogd; dit wil zeggen dat het wettelijk verbod niet wordt gehandhaafd.”

Het verbod op softdrugs op straat kwam er op verzoek van de veiligheidsregio’s. De SGP had om opheldering gevraagd nadat leek dat het niet verboden kon worden.

Volkskrant 15-10-2020 Een blowverbod op straat: bereikt het virus nu wat van der Staaij nooit lukte?

Voor het eerst weet van der Staaij (SGP) zich met zijn motie voor een blowverbod in het kadervan Corona in de Kamer omringd door gelijkgestemden: geen alcohol, dan ook geen softdrugs, zo besloot een meerderheid donderdagmiddag per motie. SP, PvdA, GroenLinks, 50plus, Denk, VVD, CDA, ChristenUnie en de Groep Van Kooten-Arissen delen Van der Staaijs verbazing.

Het kabinet moet nog laten weten wat het nu doet. Premier Rutte zegt dat hij zich de verwondering ‘goed kan voorstellen', maar blijft erbij dat het de vraag is of het kabinet het kan oplossen.

Trouw 15-10-2020 Kamer wil tijdelijk softdrugsverbod, maar dat is lastig te regelen.  

 

Het idee kwam van het kabinet. Wie gedurende de uren tussen 20.00 en 7.00 met alcohol of softdrugs op zak de straat op ging, zou daarvoor op de bon geslingerd kunnen worden. “We hebben geen avond- of nachtklok, maar wel een soort alcholklok”, zei premier Rutte tijdens de persconferentie.

Een motie van de christelijke partijen SGP, CDA en de ChristenUnie, die het kabinet opriep zo’n Corona softdrugsverbod mogelijk te maken, werd donderdagmiddag met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen in het parlement. Voor deze motie stemden Groen Links, SP en 50+

Nog voor de maatregelen woensdagavond 14-10-2020 ingingen, bleek een tijdelijk softdrugsverbod nog niet zo gemakkelijk te realiseren. Straffen opleggen voor softdrugsbezit zou immers in strijd zijn met het Nederlandse gedoogbeleid. Softdrugs bezitten ís namelijk al strafbaar, maar volgens afspraken met Kamer en kabinet handhaaft het Openbaar Ministerie dat verbod niet waar het gaat om een zogenoemde ‘gebruikshoeveelheid’. Bij nader inzien zag het kabinet daarom af van het tijdelijke verbod op drugsbezit en -gebruik. Alcoholgebruik en -bezit is wel verboden en coffeeshops, die net als restaurants open mogen blijven voor afhaal, moeten om 20.00 uur de deuren sluiten.

Het leidde woensdagavond tot verwarring tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. “Drank is legaal, dat kunnen we kennelijk wel verbieden, maar iets wat verboden is, maar alleen gedoogd wordt, niet?” vroeg SGP-voorman Kees van der Staaij aan de minister-president. 

In een reactie op de motie van Van der Staaij zei de premier niet zeker te weten of en zo ja hoe een tijdelijk softdrugsverbod geregeld kon worden. Hij beloofde dat de minister van justitie daar binnenkort schriftelijk uitleg over zal geven. Het ministerie van justitie was niet bereikbaar voor toelichting.

Afbeelding

Teletekst 14-10-2020: 

Afbeelding

Parool, 14-10-2020 Toch geen verbod op softdrugs in avond en nacht

Parool, 13-10-2020 Amsterdamse horeca boos en moegestreden: ' De frustratie is enorm'. 

Onder coffeeshophouders in Amsterdam is de sfeer daarentegen gelaten. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje,” zegt Aïda Dedeic van coffeeshop De Dampkring. “Dit is het enige wat we kunnen doen. Natuurlijk lijdt de sector hieronder, maar we kunnen beter in één keer door de zure appel heen.”

De coffeeshops hebben ook minder last van de maatregel, omdat afhalen van hasj en wiet nog wel is toegestaan. “Daarmee hebben wij de vorige lockdown ook doorstaan. De cafés hebben het wat dat betreft veel zwaarder.”

 

                                                                                          coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht

Cannabisindustrie, 13-10-2020 Afhaal coffeeshops blijft mogelijk, horeca gedeelte dicht door Corona maatregelen. 

NB: Na 20.00 geen afhaal meer echter & op zak hebben of gebruik van alcohol of softdrugs is niet toegestaan in het openbaar tussen 20.00 uur en 07.00 uur.

Afbeelding
Rijksoverheid. Routekaart coronamaatregelen 13-10-2020.

 

Cannabisindustrie 01-10-2020 Open brief August de Loor aan Halsema over Corona-brononderzoek en I-criterium

Een open brief van August de Loor aan de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema naar aanleiding van de mogelijke registratie voor corona-brononderzoek en invoering van het i-criterium (wietpas) voor de coffeeshops, waarmee toeristen worden geweerd.


 Rijksoverheid, 30-09-2020 Het coronavirus, evenementen en de horeca

Gasten in de horeca en bij evenementen moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Tenzij ze uit 1 huishouden komen. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. Horecagelegenheden zijn verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren. Vanaf 21.00 uur worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten, om uiterlijk 22.00 uur sluiten de deuren.

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

In heel Nederland geldt een dringend advies om een niet-medisch mondkapje te dragen in alle voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden. Dit geldt ook voor restaurants en cafés, met uitzondering van mensen op een zitplaats. Een ondernemer kan besluiten om in zijn zaak een mondkapje te verplichten. In dat geval mogen gasten geweigerd worden die geen mondkapje dragen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: schoenen

In feite zijn sinds corona veel coffeeshops vanaf 16-03-2020 een afhaalloket geworden, daarom is de volgende alinea hieronder ook relevant: 

Bij het afhalen van eten en drinken (cq cannabisproducten in de coffeeshop) vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Als mensen ter plekke iets willen eten of drinken (bijvoorbeeld in een fastfoodrestaurant), gelden dezelfde maatregelen als voor alle horecagelegenheden. Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 02.00 uur en verkopen na 22.00 uur geen alcohol meer.


 

Gaan coffeehops weer open?

Voor coffeeshops geldt nog tot en met 30 juni dat er alleen afgehaald mag worden, daarna mogen zij weer volledig open.

Rijksoverheid 24 juni 20:43 uur: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet.

"Het coronavirus en de horeca

24 juni 20:43 uur: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet.

(...) Moet ik de contactgegevens van mijn gasten registreren?

Het is niet verplicht om contactgegevens van gasten te registreren.

Wanneer moet er een gezondheidscheck plaatsvinden?

Als binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel) ontvangen worden is een gezondheidscheck per 1 juli verplicht. Tot en met 30 juni is een gezondheidscheck altijd verplicht voor gasten binnen in een restaurant of café.

Wat is een gezondheidscheck?

In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker de bezoeker of de bezoeker verkouden is of koorts heeft.

Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?

Naar het gebruik van kuchschermen wordt nog gekeken. Totdat hierover een besluit is genomen, vormen kuchschermen binnen geen alternatief voor de 1,5 meterregel. Buiten is het wel mogelijk om een kuchscherm te plaatsen in plaats van 1,5 meter afstand te houden.

Welke gelegenheden moeten nog gesloten blijven?

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten tot 1 september. Tegen die tijd wordt besloten wanneer ze weer open mogen.

Gaan coffeehops weer open?

Voor coffeeshops geldt nog tot en met 30 juni dat er alleen afgehaald mag worden, daarna mogen zij weer volledig open. "

200624 nkc maatregelen rgb a4


 

" Voor coffeeshops geldt nog tot 1 september dat er alleen afgehaald mag worden."

Een rij voor coffeeshop Het ParadijsRij voor Coffeeshop het Paradijs in Breda

Horeca

 • Buitenterrassen mogen open. Op terrassen buiten geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Cafés en restaurants mogen ook binnen weer gasten ontvangen: maximaal 30 personen per gebouw (exclusief personeel). Gasten moeten reserveren en vooraf een checkgesprek voeren over mogelijke gezondheidsrisico’s. Mensen met (milde) klachten blijven thuis. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden) en iedereen heeft een zitplaats aan tafel of bar.
 • Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen ook open voor maximaal 30 gasten en met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Als de situatie het toelaat, zou het aantal gasten in de horeca met ingang van 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100.
 • Voor hotels is het toegestaan om alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. Ook hier wordt de 1,5 meter gehanteerd, tenzij de gasten tot een huishouden behoren. Als er minder dan 30 overnachtende gasten zijn, mogen er tot het maximale aantal van 30 ook gasten van buiten het hotel worden toegelaten.
 • Voor coffeeshops geldt nog tot 1 september dat er alleen afgehaald mag worden.
 • Discotheken en clubs en vergelijkbare gelegenheden blijven sowieso gesloten tot 1 september.

 

August de Loor LOCK DOWN Logboek Drug en druggebruik nr 7 20-06-2020 Coffeeshopbranche: Wordt wakker!!

"Hierbij mijn commentaar van:

 1. dat, net als het antwoord van de minister van Zorg op de brief van de BCD, ook Premier Rutte op geen enkele manier inhoudelijk beargumenteerd waarom de horecafunctie van coffeeshops pas 3 maanden later open mag dan cafés en andere horecagelegenheden;
 2. En mijn verbazing van dat er geen breed front uit de coffeeshopbranche is opgestaan om hier werk van te maken. Het Nederlandse softdrugs- en coffeeshopbeleid staat al decennialang in de “minstand” van steeds minder coffeeshops, steeds meer beperkende regels met zelfs de vraag of het experiment van het legaliseren van de achterdeur van coffeeshops wel als een verbetering van het beleid beschouwd kan worden met nu het totaal negeren van de regering van nut en noodzaak van de horecafunctie van coffeeshops als essentieel onderdeel van het Nederlands softdrugsbeleid. De coffeeshopbranche vertoont helaas veel trekken van het “naar binnen gericht “zijn met helaas vaak korte termijn denken van nu ook van dat zolang het tijdens de Lock Down mogelijk blijft om cannabis te verkopen dit wel oké is; zoiets als een houding van dat het een gunst is van de regering waar je blij om moet zijn. Kom op coffeeshopbranche, laat je horen!!!!De coffeeshop is geen gunst maar de cafe/slijterij maar dan voor cannabis, waar honderdduizenden mensen met en onder elkaar kunnen genieten van het na alcohol meest populaire genotsmiddel in de wereld. Het is die functie van coffeeshops wat door de regering ontkend wordt! WORDT WAKKER!"

 

Binnenlands bestuur 19-06-2020 Waarom is de coffeeshop nog niet open? 

Op 1 juni mocht de horeca haar deuren weer openen. Duizenden streken neer op de vele terrassen, begroetten de stamgasten in het café of lieten zich weer eens een goede maaltijd smaken in een dito restaurant. Maar een groep was vergeten en die stond, weliswaar voor een open loket , maar voor een dichte (voor)deur: de coffeeshopbezoeker. ‘We hebben er in het coronadebat naar gevraagd en vonden de reactie dat ‘we nu eenmaal niet alles tegelijk kunnen opengooien’, geen goede onderbouwing.’ Bergkamp wil daarom argumenten horen van de ministers van VWS en Justitie en Veiligheid voor het besluit om specifiek coffeeshops niet volledig te openen per 1 juni, maar dit uit te stellen tot 1 september.


 

Kamervragen Vera Bergkamp (D66) 17-06-2020

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over het eerder openen van coffeeshops (ingezonden 17 juni 2020).

Vraag 1 Deelt u de mening dat het uitzonderlijk is dat coffeeshops als enige horecagelegenheden niet per 1 juni de deuren hebben mogen openen, maar slechts open zijn voor afhalen?

Vraag 2 Kunt u beargumenteren waarom specifiek coffeeshops nog niet volledig open mogen?

Vraag 3 Bent u in overleg met de branche over de huidige steunmaatregelen? Zo ja, voldoen deze volgens de branche?

Vraag 4 Deelt u de zorg dat het niet ter plekke mogen consumeren van de gekochte producten overlast in de buurt in de hand werkt? Heeft u signalen ontvangen van dergelijke problematiek vanuit gemeenten?

Vraag 5 Deelt u de zorg dat het niet ter plekke mogen consumeren van de gekochte producten de illegale handel in de hand werkt? Heeft u signalen ontvangen van dergelijke problematiek vanuit gemeenten?

Vraag 6 Waarom zijn de geuite zorgen in vraag 4 en 5 geen reden om de coffeeshops per 1 juli onder hetzelfde regime te laten vallen als de rest van de horeca?

Vraag 7 Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het volgende plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de week van 22 juni?

kamervragen bergkamp 17 06 2020


 

DutchnewsNL 17-06-2020 Drug use in Amsterdam declines during lockdown, but not in Utrecht or Eindhoven

The government closed all cafes, restaurants and clubs on March 15 and this resulted in a society which was virtually confined at home, researcher Thomas ter Laak of the water research institute KWR (which surveys the contents of waste water in the three cities in the period March 18 to March 24 every year) told the paper. ‘This gave us a pretty unique situation in which we could measure drugs use without tourism or an active night life,’ he said. In Amsterdam, the use of ecstasy was down by 50%, amphetamine use fell by a third while cocaine use was down 25%. However, the use of marijuana in the capital was unchanged. In Utrecht and Eindhoven, the research showed there was little change in drugs use across the board.


 

Brief VWS Minister Martin van Rijn aan de BCD, 10-06-2020

WhatsApp Image 2020 06 19 at 15.06.56


 

High Tea Potcast met Derrick & Rens nr. 22 07-06-2020 | Met Drugsexpert August de Loor

"Drugsexpert par excellence August de Loor is te gast en vertelt over ruim een halve eeuw werken met drugs en drugsbeleid. Hoe ziet het ideale cannabisbeleid er uit en waarom is de coffeeshop zo’n belangrijke uitvinding?"

Screenshot 2020 06 25 HighTeaPotcast 22 Met Drugsexpert August de Loor


 

BNdeStem 05-04-2020 Breda blowt zich rustig door de quarantaine heen

Net als de restaurants mogen ook de coffeeshops openblijven als afhaalloket. Een service waar veel Bredanaars gebruik van maken. Volgens coffeeshopwoordvoerder Rick Brand is dat niet meer dan logisch. Hij ziet wiet als een vitaal onderdeel van de Nederlandse infrastructuur.


 

Reuters 31-03-2020 Dutch marijuana back on sale, but don't forget to wash your hands

NIJMEGEN, Netherlands (Reuters) - While most of the Netherlands struggles through the coronavirus lockdown, marijuana smokers received the welcome news that “coffee shops” selling the drug have reopened for takeaway orders.


 

Soester Courant 20-03-2020 Strenge regels voor afhalen wiet bij coffeeshop Hacas

'Nu zijn we een afhaalloket geworden. Dat gaat gepaard met strenge hygiënische voorschriften. We hebben een transparant zeil bij het uitgifteloket met een gaatje voor de pin. Na elke transactie maken we het apparaat schoon met desinfecterende gel. Wij dragen handschoenen en de deur blijft open zodat de klink niet aangeraakt hoeft te worden. Klanten moeten na de koop direct weer weg en daar houdt iedereen zich gelukkig aan. Zieke of verkouden mensen zijn niet welkom, daar zijn we duidelijk en streng in.'


20200320 181500 2
20200320 181443 3Koffieshop De Os in Leeuwarden

20200320 183627Coffeeshop Miami in Leeuwarden


In De Buurt Nijmegen 20-03-2020 Coffeeshop Kronkel blijft open: 'Klanten gaan via de nooduitgang naar buiten'

"Het waren bizarre taferelen zondag 15 maart aan het einde van de middag. Voor Coffeeshop de Kronkel in Nijmegen stond een enorme rij mensen. Dit gebeurde naar aanleiding van de berichtgeving over het sluiten van alle horeca en ook coffeeshops. Wij belden met De Kronkel en vroegen hoe zij de coronacrisis ervaren." 

Coffeeshop De Kronkel in Nijmegen


 

brief bm Tilburg 20 03 2020


logo black2

Brief 18-03-2020 Hein Schafrat (voorzitter Platform Cannabisondernemingen Nederland) aan de leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG

De brief is geschreven namens: Actieve Bredase Coffeeshops (ABC), Bond van Cannabis Detaillisten (BCD), Coffeeshop Platform Nijmegen (CPN), Coffeeshopondernemers Arnhem, Coffeeshopondernemers Groningen, Coffeeshopondernemers Leeuwarden, Coffeeshopondernemers Maastricht, Coffeeshopondernemers Utrecht, De Achterdeur Vereniging van Tilburgse coffeeshops (VDA), Haagse Coffeeshops Vereniging (HCV), Leidse Vereniging van Cannabis Detaillisten (LVCD), Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN), Team Haarlemse Coffeeshopondernemers (THC), Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE)

Oproep tijdelijke verruiming richtlijnen coffeeshops ivm COVID-19

Den Haag, 18 maart 2020

Geachte leden van de VNG,

Op 15 maart 2020 18.00 uur werd een noodverordening ingesteld om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Deze noodverordening had mede tot gevolg dat alle coffeeshops per direct tot 6 april werden gesloten. De plotselinge sluiting van coffeeshops bleek zeer onwenselijke gevolgen te hebben. In heel Nederland ontstonden er lange rijen voor de coffeeshops omdat consumenten op het laatste moment veilig en op legale wijze cannabisproducten wilden aankopen. Straatdealers stonden meteen klaar om de markt over te nemen en deelden briefjes met 06-nummers uit aan wachtende klanten. Niet alleen in de omgeving van gesloten coffeeshops, maar op allerlei locaties én online profiteerde de zwarte markt direct en schaamteloos van deze crisissituatie.

Burgemeesters toonden daarop daadkracht en trokken aan de bel bij het kabinet om coffeeshops alsnog weer toestemming te geven om cannabis te verkopen (alleen afhalen). Inmiddels zijn de meeste coffeeshops weer open door deze snelle interventie. Niemand is in deze enerverende tijden gebaat bij een opbloeiende, oncontroleerbare illegale drugsmarkt.

Tegelijkertijd maken wij ons net als andere cruciale beroepsgroepen zorgen over de veiligheid van de betrokken werknemers en klanten. Uiteraard hebben wij de nodige maatregelen ten aanzien van de hygiëne en omgangsvormen getroffen: Wij laten een beperkt aantal klanten tegelijkertijd binnen zodat er voldoende afstand gehouden kan worden tussen klanten onderling, kassamedewerkers dragen handschoenen en zijn afgeschermd, de verkoopruimte wordt regelmatig gedesinfecteerd, producten kunnen niet ter plekke worden geconsumeerd, klanten worden aangemoedigd te pinnen et cetera. Maar om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, zouden wij het aantal contactmomenten tussen de werknemers en de klanten verder willen terugdringen. Ook zouden wij het aantal vervoersbewegingen naar de coffeeshop willen inperken om de veiligheid van onze transportmedewerkers te kunnen waarborgen.

Daarom verzoeken wij u een aantal richtlijnen waar wij als coffeeshop (vanuit het gedoogbeleid) mee te maken hebben tijdelijk te (helpen) verruimen. Het gaat om de volgende voorschriften:

1. De maximale aankoophoeveelheid: De maximale hoeveelheid die een consument bij een coffeeshop mag kopen is 5 gram. Voor een groot deel van de klanten betekent dit dat zij tenminste twee keer per week een coffeeshop moeten bezoeken. Om het aantal bezoeken te beperken zouden we graag zien dat de maximale aankoophoeveelheid per klant tijdelijk wordt verhoogd naar 30 gram per keer.

2. De handelsvoorraad: De maximale hoeveel cannabis die in een coffeeshop aanwezig mag zijn is 500 gram. Voor het overgrote merendeel van de coffeeshops betekent dit dat mensen die aan de achterdeur werkzaam zijn de voorraad vele malen per dag komen aanvullen. Naast het risico op besmetting, lopen zij het gevaar om tijdens het transport van de cannabisproducten overvallen te worden. Zeker nu er weinig verkeersbewegingen op straat zijn, vallen zij extra op. Om dit risico te beperken verzoeken wij u de toegestane handelsvoorraad tijdelijk te verhogen naar een weekvoorraad.

3. Banken en contant geld: Om het contact met besmet geld te beperken moedigen wij onze klanten aan om met de pinpas te betalen. Wij kunnen onze leveranciers echter alleen met contant geld betalen. Zolang het produceren van cannabis illegaal is, kan een coffeeshop de factuur van zijn leverancier immers niet met een bankoverschrijving voldoen. Onder dreiging van opzegging van de bankrekening eisen banken dat 70% van de omzet uit pinbetalingen moet bestaan. Teveel contant geld opnemen kan eveneens een reden voor banken zijn om de bankrekening op te zeggen. Wij vinden het terugdringen van contante transacties een goede zaak, maar komen nu in de problemen. Over het algemeen werken coffeeshops met een winstmarge van 100%, met uitzondering van steden met een hoge concentratie coffeeshops (zoals Haarlem). Als we daarvan afwijken, dan zal de belastingdienst vragen stellen. Door de eis van de banken dat 70% van de omzet moet worden gepind, is de ondernemer genoodzaakt om zo’n 20% van zijn omzet in contanten op te nemen bij de bank om de leveranciers te kunnen betalen. Maar banken dringen het gebruik van contant geld momenteel sterk terug. Hierdoor worden onze mogelijkheden voor bedrijfskritische opname van contant geld sterk bemoeilijkt. Wij vragen u om met ons mee te denken over een oplossing van dit nijpende probleem. Om legale verkoop van cannabis via de coffeeshop mogelijk te houden, zullen banken de opnamemogelijkheden voor contant geld open moeten blijven stellen en versoepelen.

4. De openingstijden: In een deel van de gemeenten zijn de openingstijden van coffeeshops gelimiteerd (in de betreffende gemeenten zijn coffeeshops gesloten tijdens de openingsuren van scholen). Door de maatregelen die wij hebben getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen wij momenteel slechts een beperkt aantal klanten tegelijk helpen. Hierdoor ontstaan er alsnog lange rijen voor de deur met alle risico’s van dien. Daarom vragen wij u om voor de periode van de noodverordening in alle coffeeshopgemeenten ruimere openingstijden toe te staan.

Tot slot, de erkenning van de belangrijke functie die wij als coffeeshopsector vervullen in het verbeteren van het maatschappelijke en sociale klimaat, betekent veel voor ons. Wij zullen daar zorgvuldig mee omgaan. De coffeeshopsector doet er alles aan om een positieve bijdrage te leveren aan het beschermen van de volksgezondheid. Wij hechten aan een goede verstandhouding met het lokale bestuur en zijn in deze situatie meer dan ooit bereid de dialoog aan te gaan over hoe coffeeshops en gemeenten elkaar daarin kunnen versterken.

Hoogachtend,

Hein Schafrat (voorzitter Platform Cannabisondernemingen Nederland)

Namens:
Actieve Bredase Coffeeshops (ABC)
Bond van Cannabis Detaillisten (BCD)
Coffeeshop Platform Nijmegen (CPN)
Coffeeshopondernemers Arnhem
Coffeeshopondernemers Groningen
Coffeeshopondernemers Leeuwarden
Coffeeshopondernemers Maastricht
Coffeeshopondernemers Utrecht
De Achterdeur: Vereniging van Tilburgse coffeeshops (VDA)
Haagse Coffeeshops Vereniging (HCV)
Leidse Vereniging van Cannabis Detaillisten (LVCD)
Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN)
Team Haarlemse Coffeeshopondernemers (THC)
Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE)

brief 18 03 2020 HS PCN aan VNG


  podr

Uitzending gemist: Peace On Drugs Radio via www.riderradio.com 17-03-2020 Coffeeshop Corona - over coffeshops en COVID-19

WhatsApp Image 2020 03 17 at 14.54.47Coffeeshop Pink in Eindhoven

WhatsApp Image 2020 03 17 at 11.14.09TakeAway Coffeeshop De Kruidenier in Haarlem werkt al jaren vanachter glas.

WhatsApp Image 2020 03 17 at 13.16.27Limonade Café Pasop in Schiedam

WhatsApp Image 2020 03 17 at 16.29.15Coffeeshop Birdie in Haarlem


WhatsApp Image 2020 03 17 at 13.42.07Koffieshop De Os in Leeuwarden

LC 17-03-2020 Coffeeshophouder Leeuwarden: de straathandel begon meteen

"Coffeeshophouders zijn blij dat ze maandag weer open mochten als afhaalloket. "De straathandel ontstond ogenblikkelijk", zag Gerrit-Jan ten Bloemendal.

Om 18.40 uur maandagavond, ruim 24 uur na de bekendmaking van de algehele horecasluiting, verkondigde minister Bruno Bruins van Volksgezondheid dat coffeeshops toch open kunnen blijven als afhaalloket.

Dit was op verzoek van de veiligheidsregio’s om de straathandel tegen te gaan. "Ik denk dat dit heel verstandig is", zegt Gerrit Jan ten Bloemendal, mede-eigenaar van coffeeshop De Os in Leeuwarden. Dit was een van de zaken waar zondagmiddag een ware run ontstond van mensen die nog snel even wat wiet wilden inslaan.

Prijslijsten

"Ik zag op internet beelden van straatdealers die 06-nummers uitdeelden aan mensen die in de rij stonden. Op Instagram kwamen meteen prijslijsten van straatdealers te staan. En ik hoorde dat de prijs van een gram wiet in Amsterdam omhoog schoot van 17,50 naar 30 euro."

Na de bekendmaking van maandag was het meteen weer druk in de wietzaken. Coffeeshophouders moeten wel hygiënemaatregelen in acht nemen. Zo mogen er niet te veel klanten tegelijk zijn en ze moeten voldoende afstand van elkaar houden. Ten Bloemendal: "Veel collega’s hebben maandagnacht meteen een loket in elkaar getimmerd, van hout en plexiglas. Dat ziet er net zo uit als het NS-loket van vroeger." "


 

Omroep Zeeland 17-03-2020 Coffeeshophouder Goes: 'Wij werken veiliger dan de gemiddelde supermarkt' 

Wie in Goes een joint wil halen, kan sinds gisteravond weer terecht bij coffeeshop High Life. Maar vanwege het coronavirus zijn voor de verkoop wel strikte veiligheidsmaatregelen getroffen. Dat gaat goed volgens de coffeeshophouder: "Mensen corrigeren elkaar."


 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 15-03-2020 | 17:35  Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

"Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

Aanvulling 16 maart, 18:40 uur: Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden.

Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen."


 

NOS 16-03-2020 Coffeeshops mogen weer open voor afhalen

"Coffeeshops mogen hun deuren weer openen voor het afhalen van softdrugs. Het kabinet heeft besloten dat voor de coffeeshops dezelfde regels gaan gelden als voor afhaalrestaurants. Die mogen klanten voorzien van eten en drinken, zolang ze die maar niet aan een tafeltje zetten.

Gistermiddag ontstond een ware run op coffeeshops, toen de mededeling kwam dat ze om 18.00 uur hun deuren moesten sluiten. Er stonden lange rijen van mensen die nog gauw hasj of wiet wilden kopen.
Straathandel

Burgemeesters drongen er vandaag bij het kabinet al op aan dat de coffeeshops toestemming zouden krijgen om hun loketten weer te openen. Ze vreesden dat de illegale straathandel in drugs weer zou opbloeien door de gedwongen sluiting. Ze vinden dus gehoor voor hun oproep.

Voor klanten van afhaalrestaurants en coffeeshops geldt wel het advies om drukte te vermijden. Ook mogen de gekochte spullen niet ter plaatse worden genuttigd."

WhatsApp Image 2020 03 17 at 10.53.29Koffiesjop De Bovenstad in Gorinchem

WhatsApp Image 2020 03 17 at 10.53.47Coffeeshop Regine in Haarlem

WhatsApp Image 2020 03 17 at 13.51.05Coffeeshop Notos in Leerdam


 WhatsApp Image 2020 03 17 at 15.17.44Coffeeshop Pink in Eindhoven

NRC 16-03-2020 Nu straathandel in wiet explodeert, mogen coffeeshops toch weer open

"Kabinet maakt U-bocht

De centrale idee achter het Nederlandse gedoogbeleid – laat in ieder geval de detailhandel in softdrugs ordentelijk verlopen – bewijst zich nog maar eens met dit acute opbloeien van de straathandel. Lokale autoriteiten pleiten dan ook voor een koerswijziging van het kabinet.

Burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard, bijvoorbeeld, vertelt dat zijn gemeente één coffeeshop heeft, „met allemaal reguliere klanten”. Die klanten – uit Heerhugowaard én daarbuiten – moeten hun wiet en hasj nu elders zoeken, zegt hij. De handel gaat weer ondergronds, vreest de burgemeester, „en dat willen we niet. Dat zorgt voor overlast, criminelen verdienen er geld aan en de wiet is minder goed te controleren en daardoor gevaarlijker voor de volksgezondheid.” De neveneffecten van de maatregel zijn echt ongewenst, zegt Blase.

De burgemeester pleitte deze maandag daarom voor het heropenen van coffeeshops. Bijvoorbeeld als ‘wietbalies’, die een soort van afhaalfunctie krijgen. Coffeeshops hebben vaak een ruimte waar je kunt zitten en ik snap dat daar het gevaar op besmetting groot is, zegt Blase, maar bij een afhaalpunt speelt dit helemaal niet. „Op zo’n distributiepunt kun je het corona-safe regelen. Via een luikje. Of een drive-through coffeeshop.”

Maandag gaf het kabinet gehoor aan dit soort oproepen. Aan het eind van de middag werd bepaald dat coffeeshops per direct toch weer open mogen en net als afhaalrestaurants klanten mogen blijven bedienen, vertelde burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na overleg van alle veiligheidsregio's met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA).

Afgesproken is dat klanten de wiet mogen kopen, maar niet binnen oproken. De wietcafé’s moeten dat wel logistiek kunnen regelen en ook alle hygiëneregels in acht nemen die zijn getroffen vanwege het coronavirus. Een beperkt aantal klanten, die voldoende afstand van elkaar houden."

WhatsApp Image 2020 03 17 at 10.54.55Coffeeshop BarberShop in Hellevoetsluis


 

AT5 16-03-2020 Coffeeshops weer open na extra hygienemaatregelen; 'Het is niet te geloven'

"Hij belandt van de ene chaos in de andere. Coffeeshophouder Silvio Walter van coffeeshop The Stud in Oost moest gisteren nog een paar honderd klanten teleurstellen omdat hij dicht moest. Vanmiddag werd besloten dat de coffeeshops toch open mogen onder voorwaarden. 'Het is meteen weer gekkenhuis.'

Teleurstellen

The Stud hield zich eraan. 'Dat betekende dat ik heel veel mensen moest teleurstellen toen we om 18.00 dicht gingen', zegt Walter. Die avond besloot hij wel dankbaar gebruik te maken van de drie weken door zijn zaak grondig te laten verbouwen. 'Ik had de hele zaak al leeg getrokken en afspraken gemaakt met de stukadoor.'

Maar vanmiddag hing de vlag er weer anders bij. De coffeeshops mogen per direct wiet en hasj verkopen aan een afhaalloket, werd na overleg de veiligheidsregio's bekend gemaakt door de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Ze moeten daarbij wel extra hygiënemaatregelen in acht nemen."


 

AD 16-03-2020 Coffeehsops Tilburg blij dat ze afhalloket mogen openen: 'Klanten zijn helemaal gelukkig'. 

"UPDATE TILBURG - Verschillende coffeeshops in Tilburg hebben hun afhaalbalies maandagavond alweer geopend. Het kabinet gaf hier aan het begin van de avond toestemming voor. Zo wil het de straathandel in wiet en hasj tegen gaan."


 

Omroep Gelderland 16-03-2020 Burgemeesters en shophouders willen tijdelijke wietloketten tegen straathandel

"ARNHEM - Burgemeesters en coffeeshophouders willen tijdelijke afhaalloketten voor legale softdrugs als hasj en wiet. Nu de coffeeshops dicht zijn door het coronavirus, duiken straathandelaren in het ontstane gat, merkte burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zondag al. Zowel shophouders als burgemeesters waarschuwen voor grote veiligheidsrisico's."

Marcouch kreeg zondagavond signalen dat er straathandelaren actief waren. Hij wil dat met voorrang aanpakken. Burgemeester Paul Depla van Breda, voormalig Nijmeegs wethouder, pleitte maandag in het Veiligheidsberaad van alle 25 veiligheidsregio's voor een loketfunctie voor coffeeshops, schrijft magazine Binnenlands Bestuur."


 

Binnenlands Bestuur 16-03-2020 Burgemeesters pleiten voor loketfunctie coffeeshops

" 'Straathandel is groot risico'

Het besluit om de coffeeshops ook te sluiten was niet ingegeven vanuit het overleg van Brabantse burgemeesters, benadrukt Depla. ‘Het is een kabinetsbesluit. Maar net als de afhaalfunctie voor de horeca, zou je die voor coffeeshops ook overeind moeten houden. Een loketfunctie op bepaalde tijden.’ Hij wijst erop dat straathandel een enorm groot risico is. ‘Je zag dat gisteren al ontstaan. Het is lastig om naderhand de geest weer in de fles te krijgen. Gaan de klanten straks wel weer terug naar de coffeeshop? Daarom houd ik een pleidooi voor de afhaalfunctie. Dat is een goede oplossing.’

Eensgezindheid is belangrijk

Laat er geen misverstand over bestaan. Depla vindt de tijdelijke sluiting van de coffeeshops vanuit het perspectief van volksgezondheid, in het kader van de corona-maatregelen, logisch. ‘Maar de gevolgen zijn groot. Je zou de coffeeshop eigenlijk moeten beschouwen als een winkel.’ Zelf heeft Depla als burgemeester niet de instrumenten om in het kader van het handhaven van de openbare orde tegen een landelijke richtlijn in te gaan. ‘Ik vind dat we deze crisis met elkaar moeten aanpakken en dus ook met elkaar moeten nadenken over gevolgen van besluiten. Eensgezindheid is nu belangrijk. Meerdere burgemeesters zien dit nu gebeuren. We moeten ons afvragen of dit besluit verstandig is en bekijken of een beperkte loketfunctie mogelijk is.’ "

WhatsApp Image 2020 03 17 at 10.53.47 3Rij bij Coffeeshop Regine in Haarlem zondag 15 maart 2020


 

Brabants Dagblad 16-03-2020 Coffeeshops Tilburg: ‘Houd afhaalbalies open, zo voorkom je ook illegale straathandel’

"TILBURG - Houd de afhaalbalies van de coffeeshops open. Zo wordt illegale straathandel voorkomen en kunnen cannabisgebruikers ook komende weken legaal hun joints kopen. Dit oppert de Tilburgse branchevereniging De Achterdeur.

,,Tachtig procent van de klanten komt binnen, bestelt aan de balie, krijgt zijn spullen in een zakje en is weer weg", zegt Alex Meijer, voorzitter van branchevereniging De Achterdeur en eigenaar van coffeeshop Maximillian aan de Korvelseweg.

Hij trekt de vergelijking met een supermarkt: daar pakt iedereen dezelfde karretjes, mandjes en scanners in zijn handen."


 

Hart van Nederland 16-03-2020 Drugsdealers slaan slaatje uit sluiting coffeeshops: '1 gram wiet voor 30 euro'

"De sluiting van coffeeshops is een ramp voor ondernemers en verstokte blowers. Straatdealers spelen in op de sluiting door wiet en hasj via andere kanalen voor een veel hogere prijs aan te bieden. “Een slechte zaak”, aldus de branche.

Briefjes uitdelen in de rij

En daar begon de lobby van straatdealers al. “Ze stonden briefjes uit te delen in de rij, heel brutaal”, vertelt Joachim Helms, mede-eigenaar van coffeeshop Green House in Amsterdam en woordvoerder van de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD).

Wiet kost normaal zo’n tien euro per gram. De prijzen bij een dealer liggen een stuk hoger: voor één gram betaal je al gauw 17,50. Of meer. “We horen dat een grammetje wel dertig euro kost op straat nu. Het is begrijpelijk dat ze op de vraag inspelen, maar de situatie is natuurlijk niet wenselijk”, vertelt Helms. “Kopers weten niet wat voor wiet ze krijgen en bovendien verkopen deze dealers naast wiet ook harddrugs.” In de advertenties, die rondgestuurd worden via Whatsapp en Telegram, wordt onder andere xtc, mdma, ketamine, cocaïne en speed aangeboden."


 

AD 16-03-2020 Rijen wachtenden bij coffeeshops Den Bosch: 'Het is sluiten mensen' 

Onverbiddelijk gaan precies om 18.00 uur de rolluiken van coffeeshop ‘The Grass Company’ aan het Emmaplein naar beneden. ,,Het is sluiten mensen”, roept de portier. Tientallen jongeren en wat ouderen, die vlak voor zessen nog snel wat wiet wilden scoren, druipen teleurgesteld af. De rij is even snel verdwenen als die even over half zes is ontstaan nadat minister Bruins meedeelde dat alle eet- en drankgelegenheden in ons land tot en met 6 april dicht moeten.


 

AT5 15-03-2020 Lange rijen bij coffeeshops vanwege coronasluiting 

De coffeeshops zijn sinds vanavond 18.00 uur gesloten vanwege het coronavirus. Dit zorgde voor lange rijen van mensen die nog even wat in wilden slaan om de komende dagen door te komen.


Van: Margriet van der Wal (voorzitter Vereninging ABC)
Verzonden: zondag 15 maart 2020 21:21
Aan: Burgemeester Breda; Koevoets, A.J.C. (Jos)
Onderwerp: Verzoek van de vereniging Actieve Bredase Coffeeshopondernemers aan de burgemeester

"Aan de burgemeester van Breda,

Geachte heer P. Depla,

De noodverordening die gisteren om 18.00 uur is ingesteld en het plotseling sluiten van horecagelegenheden en coffeeshops heeft een grote impact op de verstrekking van cannabis die tot en met 6 april totaal geblokkeerd zal zijn.

Gisteren is rond 18.00 uur op diverse plekken gebleken wat het gevolg is van deze plotselinge noodverordening en het feit dat cannabis alleen legaal in coffeeshops verkocht mag worden. Hetgeen een grote tegenstelling is tot andere genotsmiddelen zoals bier en wijn, tabak en chocolade die wel verkrijgbaar blijven.

Er is al vastgesteld dat er grote overlast ontstond rondom diverse coffeeshops in heel Nederland ( 15 maart 2020, 18.00 uur ) en straatdealers meteen paraat stonden om de markt over te nemen. ( bijvoorbeeld : ze deelden briefjes met 06 nummers uit aan de wachtende klanten ).

De leden van de vereniging ABC verzoeken u het afhalen van cannabis toe te staan. Zoals de minister de afhaalfunctie van restaurants en thuisbezorgd ook toe blijft staan.

Eventueel kunnen er extra eisen betreft de hygiëne gesteld worden en de toegang kan beperkt worden tot bijvoorbeeld maximaal 4 personen tegelijk.

In afwachting op uw reactie, met vriendelijke groet, namens de vereniging ABC,

Margriet van der Wal, voorzitter"

Van: "Depla, P.F.G. (Paul)"
Aan: Margriet v an der Wal (voorzitter Vereninging ABC); "Koevoets, A.J.C. (Jos)"
Datum: 15 maart 2020 om 22:24
Onderwerp: RE: Verzoek van de vereniging Actieve Bredase Coffeeshopondernemers aan de burgemeester

"Geachte mevrouw van der Wal,

Dank voor uw mail. Ik begrijp uw vraag helemaal. Met verschillende burgemeesters kijken we naar een oplossing. Want ook wij willen niet dat door deze maatregel een opleving van straathandel gaat ontstaan. U hoort van me.

Met vriendelijke groet,

Paul Depla"


 

De Gelderlander 15-03-2020 Coronagekte bij de coffeeshops: ‘Agent, waar moet ik nu de komende weken mijn wiet halen?’

"Niet alleen cafés en restaurants moeten de komende drie weken hun deuren gesloten houden, ook voor coffeeshops heeft de coronacrisis impact. Toen de minister rond 17.30 uur aankondigde dat die een half uur later voor drie weken moesten sluiten, ontstonden er direct enorme rijen voor de deur. Ook in Nijmegen."


 

LC 15-03-2020 Hamsteren bij de coffeeshop: lange rijen in Korfmakersstraat na bekendmaking tijdelijke sluiting

"Niet alleen cafés en restaurants maar ook coffeeshops moeten tot en met 6 april gesloten blijven in een poging om het coronavirus in te dammen.

In Leeuwarden leidde de zondagavond door minister Bruno Bruins van Volksgezondheid afgekondigde maatregel tot lange rijen in de Korfmakersstraat bij coffeeshops de Os en Miami. In Drachten was het beeld niet veel anders bij Gili Senang aan de Zuidkade. Ook hier stonden lange rijen.

Tot 18.00 uur mocht verkocht worden. Daarna gingen de coffeeshops dicht, voor drie weken.
‘Mensen die willen blowen kunnen nergens meer heen’

Gerrit Jan ten Bloemendal is een van de eigenaren van de Os waar een run op ontstond. Zelf was hij niet aanwezig in de shop, begrijpen deed hij de toeloop wel. ,,Mensen die willen drinken, kunnen nog altijd terecht bij de supermarkt. Voor rokers geldt hetzelfde. Mensen die willen blowen kunnen nu nergens meer heen. Dus die mensen dachten: ‘shit, shops dicht? Laten we gaan, nu kan het nog’.”

Intussen is de Os gesloten. ,,We hadden al maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij de balie hadden we een plexiglazen plaat geïnstalleerd zodat er geen fysiek contact meer was. En sinds vrijdag schonken we al geen koffie meer.” "

LC 16 03 2020 De Os Hamsteren 3 still


 

DvhN 15-03-2020 Nu ook de coffeeshops moeten sluiten vanwege corona is in Groningen een ware run ontstaan op softdrugs. Bij verschillende shops zijn sinds de bekendmaking van extra maatregelen meterslange rijen ontstaan.

 


 

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport | Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 17:35

"Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

 • Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:
 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april."

 

"Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel." 

Maatregelen voor ondernemingen en verenigingen covid 19 15 03 2020


 

AT5 12-03-2020 Coffeeshop weert coronapatienten met infraroodscan; ' lk vind het top'. 

"Een coffeeshop aan de Haringpakkerssteeg in het centrum heeft een manier gevonden om te voorkomen dat bezoekers die mogelijk besmet zijn met het coronavirus naar binnen komen.

Bij de ingang van de zaak staat een infraroodscanner. Het scant mensen op koorts en verhogingen', vertelt een medewerker van de zaak. 'En dan worden ze ook geweigerd.' "

DvL 06-03-2020 Coffeeshops sluiten tijdelijk hun rookruimtes