Wijziging opiumwet vanwege nieuwe psychoactieve stoffen

Het kabinet wi via een wetsvoorstel een lijst met honderden stoffen in één klap verbieden. Het verbod moet gaan gelden voor alle stoffen die lijken op mescaline, cannabis, speed, of fentanyl c.q veel voorkomende, groepen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS-en) en beoogt daarmee de volksgezondheid te beschermen en de productie en handel in NPS-en te belemmeren. Het gaat om stoffen die qua werking sterk lijken op de reeds verboden drugs en die geproduceerd worden om de drugswetgeving te omzeilen.

Op die lijst staan niet individuele stoffen, zoals nu nog gebruikelijk is, maar stofgroepen. Door zo’n lijst toe te voegen aan de Opiumwet worden honderden stoffen in één klap verboden.

In het huidige wetsvoorstel staan drie stofgroepen: fenetylamines, cannabinoïden en 4-aminopiperidines. Stoffen die al verboden zijn worden niet genoemd op de lijst.

Er zijn nog meer groepen van stoffen die online verkocht worden als research chemicals. Die middelen zullen voorlopig nog legaal blijven. Het valt dus te verwachten dat online research chemical vendors gaan overstappen op nieuwe stoffen, waarover weer vrijwel niks bekend is.

In de kleine letters van de wet heeft het kabinet daarom opgenomen dat een nieuwe stofgroep heel makkelijk toegevoegd kan worden aan de nieuwe Opiumlijst. De staatssecretaris kan dan zelf besluiten of hij of zij hele stofgroepen wil verbieden. Daarvoor is slechts één Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig. Dat is een formulier dat een staatssecretaris zelf kan indienen, zonder overleg met de Tweede Kamer.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan hoeft een minister of staatssecretaris dus maar met zijn of haar vingers te knippen, en een hele groep met middelen wordt verboden.

Tot 20 april 2020 kan via internetconsultatie worden gereageerd op de regeling.