Onderzoek, Informatie en Statistiek | Coffeeshops, prostitutie en toerisme in het Singel/ Wallengebied

ATV5 08-02-2020 Cannabisbond enthousiast over plan Halsema voor regulering van de 'achterdeur'

"De Bond van Cannabis Detaillisten is erg te spreken over het voornemen van burgemeester Halsema om te onderzoeken of het mogelijk is om de lokale softdrugsmarkt te reguleren. Over andere mogelijke plannen is de bond minder enthousiast.

Gisteren schreef de burgemeester een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van een onderzoek van bureau OIS, dat door het college was aangevraagd. In het onderzoek is onder meer gekeken naar de aantrekkingskracht die coffeeshops hebben op het Wallengebied. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 65 procent van de toeristen in het Wallengebied cannabis gebruikt.

De burgemeester wil nu gaan kijken hoe de cannabismarkt gereguleerd kan worden en de overlast in de binnenstad verminderd kan worden.

Toegangsverbod

Simone van Breda, interim voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten ziet het niet zitten om coffeeshops in de binnenstad te sluiten. 'Die spreiding is al eens geprobeerd, we hebben al een mindering van coffeeshops in het centrum gehad', zegt zij. 'Ik heb niet het idee dat de toestroom van toerisme daardoor is afgenomen.'

Het is inderdaad zo dat toeristen nog steeds naar de stad worden getrokken door de coffeeshops. Voor 44 procent van de respondenten in het OIS-onderzoek zou een verbod op toegang tot een coffeeshop dan ook reden zijn om niet meer of minder vaak naar Amsterdam te komen. 'Dat zien we natuurlijk niet zitten', zegt Van Breda over een toegangsverbod tot coffeeshops voor toeristen. 'Wat wij zien is dat dat elders, bijvoorbeeld in Maastricht, niet het gewenste effect heeft.' Welk effect het dan wel heeft, kan Van Breda niet zeggen.
Toevoer gedogen

Uit de brief wordt ook duidelijk dat Halsema de cannabishandel 'transparanter en beter beheersbaar' wil maken. Een manier om dat te doen is het lokaal reguleren van 'de achterdeur': de manier waarop cannabis bij coffeeshops binnen komt. Daarover is Van Breda wel heel enthousiast. 'Ik vond dat positief en we willen graag meedenken over hoe je dat kunt doen.'

'Wij zetten ons in voor een beter uitvoerbaar coffeeshopbeleid. De huidige maatregelen zijn niet geschikt en niet meer van deze tijd.' Van Breda stelt daarom voor om de toevoer van cannabis naar coffeeshops te gedogen. 'Momenteel hebben we maar vijfhonderd gram in de shop en dat houdt niet over. Het zou mooi zijn een weekvoorraad te mogen hebben, net als bij de wietproef in andere gemeenten.' "


 

 

Parool 07-02-2020 Halsema pakt coffeeshops aan in strijd tegen overlast hasjtoeristen

"Burgemeester Femke Halsema wil meer grip krijgen op de coffeeshops in de stad en de overlast van hasjtoeristen verminderen.

Ze laat uitzoeken hoe Amsterdam kan voorkomen dat zoveel toeristen naar de stad komen om te blowen. Ze wil de cannabismarkt beheersbaar maken. Op het stadhuis wordt hierbij ook nagedacht over sluiting van coffeeshops.

Het onderzoek moet ook duidelijk maken welke lokale regels mogelijk zijn voor de – nu nog – illegale aanvoer van hasj en wiet via de ‘achterdeur’ van de coffeeshops.

Dit blijkt uit een brief die ze vrijdagmiddag heeft gestuurd aan de gemeenteraad."

brief halsema amsterdam 07 02 20 aan de raadscie. AZbrief halsema amsterdam 07 02 20 aan de raadscie. AZ 2


 

onderzoek amsterdam feb 2020 voorpag

Onderzoek, Informatie en Statistiek | Coffeeshops, prostitutie en toerisme in het Singel / Wallengebied

 

"In opdracht van de burgemeester heeft OIS onderzoek gedaan naar een aantal vragen rond het coffeeshopbeleid, prostitutie en toerisme in het Singel/ Wallengebied.

De hoofdvragen daarbij zijn welke rol de aanwezigheid van coffeeshops speelt bij de komst naar de stad, en wat toeristen die nu in coffeeshops te vinden zijn zullen doen wanneer zij niet meer in een coffeeshop mogen komen. Blijven zij weg of komen zij minder? Of blijven zij komen zonder wiet te gaan gebruiken, of proberen zij er juist op een andere manier aan te komen?

Daarnaast worden enkele vragen gesteld over de wijze van vervoer naar Amsterdam, in het bijzonder budgetreizen. Zouden mensen nog naar Amsterdam komen als vliegen minder goedkoop was?

Ten slotte leeft de vraag naar de rol van de raamprostitutie en overig seks entertainment in Amsterdam als trekker voor toeristen. Toeristen in het Wallengebied wordt gevraagd hoe belangrijk de aanwezigheid van raamprostitutie geweest is voor hun keuze om Amsterdam te bezoeken. Daarnaast worden enkele beleidsopties met betrekking tot raamprostitutie voorgelegd. Zullen toeristen nog steeds naar het Singel/ Wallengebied blijven komen als er geen (raam)prostitutie of overig seksentertainment meer zou zijn? Zouden toeristen nog steeds naar het gebied komen wanneer er entreegeld zou moeten worden betaald? En zou men overwegen een eventueel nieuw seks-entertainment gebied buiten het Centrum te bezoeken?

Dergelijke vragen zijn door middel van een face to face enquête voorgelegd aan ruim 1.100 buitenlandse toeristen in de leeftijdsgroep 18 35 jaar. Het doel is om te achterhalen in hoeverre mogelijke beleidsveranderingen van invloed zouden kunnen zijn op hun (toekomstig) gedrag."