Sluiting rookruimten & overlast

Een brief van de VNG aan haar leden stelt dat het aanstaande verbod op rookruimten een ' fundamentele spanning ' tussen het Rijks- en het gemeentebeleid voor coffeeshops blootlegt. In veel gemeenten geldt een blowverbod. Gebruik van softdrugs in de openbare ruimte leidt volgens de VNG in de regel tot overlast ‘en heeft een negatieve invloed op het veiligheidsgevoel’; hoe en wat die overlast precies inhoudt blijft door de VNG echter onbesproken. Sommige gemeenten hebben in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een samenscholingsverbod vastgelegd voor bepaalde plekken in uitgaansgebieden. Daarnaast kennen meerdere gemeenten een blowverbod, waardoor gebruik van softdrugs op de openbare weg een overtreding is. 

De VNG adviseert gemeenten om met hulp van een checklist tijdig in overleg te treden met horecaondernemers over de mogelijke gevolgen van het verbod op rookruimten. Er wordt dan bijvoorbeeld er op gewezen attent te zijn bij initiatieven van horecaondernemers om, al dan niet bij een gevelterras, buiten een rookruimte te maken, dus in geval van coffeeshops gaat dat over jointjes met en zonder tabak, aangezien het rookruimteverbod niet voor kruiden en cannabis geldt.

Het handhaven van het verbod op inpandige rookruimten ligt per 1 april 2020 bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waar bij het aantreffen van tabak bij brandende joints in de coffeeshops een boete geldt die bij opeenvolgende overtredingen steeds hoger wordt (van 600 tot 4000 euro). Voor het eventueel ingrijpen bij overlast buiten op straat zijn gemeenten en politie verantwoordelijk.

Het verbod op rookruimten staat ook haaks op de uitgangspunten voor de experimenten gereguleerde coffeeshopketen (experimenten wietteelt) die in 2020 van start gaan. Het uitgangspunt van de experimenten is dat de onder overheidstoezicht geteelde softdrugs, in een gecontroleerde omgeving binnen aangeschaft moeten worden. Tegen gebruik in de omgeving wordt streng opgetreden. De VNG stelt bovendien: 'Coffeeshops met alleen een afhaalfunctie zijn niet toegestaan'. Of een coffeeshop alleen een afhaalloket is of dat deze nog een horeca-functie vervuld wordt echter in de praktijk door gemeenten niet actief gecontroleerd. 

AfbeeldingOndertussen in Canada