Kopenhagen wil een experiment met legale cannabis

Niet alleen in Nederland wordt gekeken naar experimenten met de regulering van cannabis, ook in Denemarken zijn er ontwikkelingen op dit gebied. Middels een verzoek van de burgemeester van Kopenhagen (2019-0242941 op verzoek van Unity List, Alternative, Radical Left, Social Democracy, SF and Liberal Alliance) aan de Deense regering wordt een poging gedaan om een driejarig experiment met het verstrekken van cannabis bij 5 tot 6 locaties over diverse districten in Kopenhagen mogelijk te maken. Alleen een locatie in het centrum zal 24 uur per dag open zijn, zodat consumenten s'nachts niet naar de straathandel gaan om aan cannabis te komen. De overige outlets zijn alleen overdag open. Dit zullen overigens overheids-outlets zijn zodat er geen particulier geld en vermenging met illegale geldstromen mogelijk is. De capaciteit van deze outlets zal binnen het experiment worden gereguleerd door een stuurgroep, zodat er echt een slag aan de illegale straathandel kan worden toegebracht. Dit omdat het 50-jarige verbod op cannabis heeft gefaald en cannabis in Kopenhagen veelal illegaal verkrijgbaar is en via de straathandel dus ook voor jongeren.

freetown christiania 122

Al sinds 2014 ligt er een voorstel voor een Kopenhagen-model voor de legalisering van de verkoop van cannabis; dit voorstel dient echter wel te worden goedgekeurt door het Deense parlement. Nu er een nieuwe regering is met een nieuwe generatie politici is de kans toegenomen dat dit voorstel het wel eens zou kunnen halen.

Legalisering van cannabis heeft vele voordelen omdat het verdienmodel van criminelen uit handen kan worden geslagen en tegelijkertijd een scheiding der markten kan bewerkstelligen, zodat consumenten die cannabis verkiezen niet met zwaardere drugs in aanraking komen.
Binnen het driejarige experiment zal ook worden ingezet op een preventie-strategie en een evaluatie van mogelijkheden en uitdagingen daarbij met de mogelijkheid om het experiment te staken bij onwelgevallige effecten. Aarhus zal daarbij als controlegemeente fungeren, waarbij ook gekeken zal worden naar opnames bij spoedeisende hulp die gerelateerd zijn aan cannabis-gebruik. De evaluatie kan zodoende een bijdrage leveren om condities aan te geven om het experiment in regulier Deens softdrugsbeleid om te kunnen zetten.

In de appendix van het voorstel die via Tom Blickman van het Trans National Institute via twitter en google-translate links onder de aandacht werd gebracht is te lezen dat deze verkoop onder een aantal condities mogelijk is aan consumenten:

In Denemarken woonachtig zijn
18 jaar of ouder.
Niet meer dan 5 gram per etmaal.
Overleggen van een zorgverzekering, die echter niet wordt geregistreerd 

Deze 'outlets' met getraind personeel die informatie over percentage werkzame stoffen en bijwerkingen geeft en eventueel doorverwijst naar hulpverlening in geval van een cannais-afhankelijkheid heeft veel weg van het Nederlandse coffeeshop-model echter zal vanaf het begin ook de productie legaal zijn.

De productie zal onder staatstoezicht georganiseerd worden en is alleen toegestaan binnen Denemarken (geen import). De producten worden voorzien van etiketinformatie en nummers van hulpverlening. Aangezien in Denemarken ook sprake is van de productie van medicinale cannabis zullen ervaringen met de productie van cannabis en cannabis olie met een bepaalde verhouding THC en CBD toegepast kunnen worden voor het driejarige experiment met het model Kopenhagen.
De prijszetting dient hetzelfde te zijn als bij de straathandel en net als bij coffeeshops een gevarieerd aanbod te hebben die in de behoefte van de cannabuis consument voorziet, anders zou bij een hoge prijs en een te schraal aanbod er een toeloop naar de straathandel in stand blijven. Hiervoor is er dus een stuurgroep die dit gedurende het experiment zal bijsturen, naast een evaluatiegroep die de effecten van het driejarige experiment vaststelt.

Het Deense parlement dient hiermee nog in te stemmen en onduidelijk is hoeveel er voor het Deense experiment begroot zal worden, dat zal vast nog een politiek gesteggel gaan worden. De ontwikkelen in het Deense parlement de komende tijd zullen dus zeker interessant zijn, ook voor het landelijke wietexperiment in Nederland.