Kamervragen over verwijderen van twee wietplanten

D66 en PvdA hebben 22-08-2019 in de Tweede Kamer kamervragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid over twee verwijderde wietplanten van Hasselters Jan en Jannie van Raalte. De Zwartewaterlandse afdeling van de sociaaldemocraten had het onderwerp van het uit de tuin verwijderen van de twee wietplanten, nadat het ook al landelijk nieuws werd, onder de aandacht gebracht bij hun partijgenoten in Den Haag. 

Ook heeft de Hasseltse casus ertoe geleid dat fractie Deventer Sociaal raadsvragen heeft gesteld of er al gevallen bekend zijn in Deventer waarbij wiet wordt gekweekt voor medicinale doeleinden en hoe hier lokaal mee wordt omgegaan. Als er geen beleid is voor dit soort situaties dan wil de fractie weten wat het college gaat ondernemen om dit wel mogelijk te maken, bijvoorbeeld via een regionaal overleg of een proef. 

D66 kamerlid Vera Bergkamp heeft ook gewezen op een casus in Terneuzen waarbij de rechtbank oordeelde dat een medicinaal wietkweker van 40 planten niet door burgemeester Lonink drie maanden uit zijn huis gezet zou hoeven worden. Frappant is dat daarna nog een rechtszaak is geweest waarbij een huurster in haar huurwoning van Ymere kon blijven nadat haar daarbij ook 40 planten kweekte om er wietolie van te maken voor de bestrijding van pijn als gevolg van leukemie. 

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil betreft de Hasseltse zaak met twee wietplanten t.b.v het behandelen van psoriasis weten of de minister de mening deelt ‘dat het bezitten van twee wietplanten voor eigen medicinaal gebruik niemand tot last kan zijn of enige schade kan toebrengen’. “Deelt u de mening dat sommige patiënten geen of minder baat hebben bij de via apotheken aangeboden medicinale cannabis, maar dat wel hebben bij specifieke cannabisproducten die zij of anderen zelf telen?”.

Het gaat hierbij dus om de visie over de last die mensen van de geur van twee wietplanten kunnen hebben tegenover het baat kunnen hebben bij eigen geteelde wiet voor medicinaal gebruik. Bij eerdere beantwoordingen over eigen geteelde wiet is wel gesteld door de Minister dat eigen gekweekte wiet per definitie niet medicinaal is, omdat die niet onder farmaceutische condities geteeld is. Dat blijkt dus ook weer uit de antwoorden op de vragen van Kuiken op 14-10-2019; Patienten kunnen baat hebben bij eigen gekweekte cannabis maar het is niet wetenschappelijk onderbouwd en kan ook problemen geven omdat een contra-indicatie onopgemerkt kan blijven en de eigen cannabis is ook niet farmaceutisch gekweekt en van constante kwaliteit aldus Minister Bruins.

Het is fijn dat de kamerleden (en gemeenteraadsleden) n.a.v de berichtgevingen dit onderwerp weer eens aankaarten, aangezien met het op de plank zetten van de D66 initiatiefwet van Vera Bergkamp ook het amendement van Tongeren die het zelf telen van cannabis voor medicinale doelen voor ogen had uit het zicht is verdwenen. Hopelijk wordt het daarna ook snel eens tijd om over regulier kweken van cannabis te spreken, bijvoorbeeld juist vanwege de geur om er parfum van te maken!  

De kamervragen van Vera Bergkamp zijn inmiddels beantwoord. Volgens Minister Bruins kan het voorkomen dat een medicijn niet of niet voldoende helpt, maar 'ook dan kan het niet zo zijn dat het geneesmiddel thuis gemaakt wordt en toegestaan wordt, omdat het volgens de patient beter werkt'. Het BMC/bureau voor medicinale cannabis is bereid om met patienten en patientverenigingen in gesprek te gaan om het bestaande aanbod tegen het licht te houden. Het bureau heeft ook aangegeven dat iedere bereidingsapotheek in Nederland wietolie in alle soorten en verhoudingen kan maken, zoals de patient wenst. Deze strekking gaat totaal voorbij aan de zelfbeschikking van de patient die zijn eigen medicijn wenst te produceren, als het ware wordt het staatsmonopolie de patient opgedrongen en niet aan de vrije keuze gelaten. Opgedrongen beleid is nou niet bevorderlijk voor een genezingsproces, de rechter wist daar bij de casus van Hillebrand in Amsterdam, bij de huurwoning van Ymere en Rotthier in Terneuzen wel raad mee. 

Ondertussen heeft SGP tweede kamerlid Roelof Bisschop op 24-09-2019 na alle media aandacht aangegeven wel het gesprek aan te willen gaan n.a.v deze casus in Hasselt, dat zou winst zijn als de SGP deze thematiek van verantwoorde zelfvoorziening op basis van zelfbeschikking eens constructief aan zou kaarten in de Tweede Kamer... 

 Minister Bruno Bruins fotocredits ANP.